ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
http://www.neospaidagogos.gr/periodiko/ 


2ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

3o ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2014

4ο ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

5ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

6o ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
iTEACHER

1ο ΤΕΥΧΟΣ 9/2010

2ο ΤΕΥΧΟΣ 1/2011

3ο ΤΕΥΧΟΣ 9/2011

4ο ΤΕΥΧΟΣ 1/2012

5ο ΤΕΥΧΟΣ 11/2012

6ο ΤΕΥΧΟΣ  9/2013

7ο ΤΕΥΧΟΣ 1/2014

8ο ΤΕΥΧΟΣ 5/2014

9o ΤΕΥΧΟΣ 10/2014

10ο ΤΕΥΧΟΣ 1/2015

11ο ΤΕΥΧΟΣ 5/2015

12ο ΤΕΥΧΟΣ 1/2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 1 2013

2ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 1 2013

3ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 1 2013

1ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 2014

2ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 2014

3o ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 2014

1ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 3 2015

2ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 3 2015

3ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 3 2015

1ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 4 2016

2ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 4 2016 https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZDNGLWhUY2N0UjQ/view?usp=sharing

3ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 4 2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZ1lLV0lPZGNrMVE/view?usp=sharing


1ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 5 2017

2ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 5 2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbWtLTVBHTkhocjQ/view?usp=sharing

3ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΜΟΣ 5 2017
https://drive.google.com/file/d/1BsfKetD8OwhC6byU6_qXnGo6zY2E44Gy/view?usp=sharing

OPEN EDUCATION
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/index

Τόμ. 4, Αρ. 1 (2008)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vR3psV2VnV1NJY1U?usp=sharing

Τόμ. 5, Αρ. 1 (2009)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vMnkxY1BHUDR3dms?usp=sharing

Τόμ. 6, Αρ. 1,2 (2010)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vc0hoLTVuZlVUcDQ?usp=sharing

Τόμ. 7, Αρ. 1 (2011)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vSmVVVUo4SzhjSDA?usp=sharing

Τόμ. 7, Αρ. 2 (2011)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vazFuQXJRV3EyTzQ?usp=sharing

Τόμ. 8, Αρ. 1 (2012)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vdE5QcW5vbnpOY2s?usp=sharing

Τόμ. 9, Αρ. 1 (2013)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vN3JlbHF3QnlhdzQ?usp=sharing

Τόμ. 10, Αρ. 1 (2014)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vRWZlYzZLa293UzQ?usp=sharing

Τόμ. 11, Αρ. 1 (2015)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vNnVFWjU1ZEpyOHc?usp=sharing

Τόμ. 12, Αρ. 1 (2016)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vSU5WbzJKV1E2OHM?usp=sharing

Τόμ. 12, Αρ. 2 (2016)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vTjR6OTgyVTRvX2s?usp=sharing

Τόμ. 13, Αρ. 1 (2017)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vNnpBS1JnRlJTUkE?usp=sharing

ΜΝΗΜΩΝ

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΕ/ΙΝΕ

http://ine-notebooks.org/index.php/te/index/current

ΕΡΚΥΝΑ
ΤΕΥΧΟΣ 1 (2014)

ΤΕΥΧΟΣ 2 (2014)

ΤΕΥΧΟΣ 3 (2014)

ΤΕΥΧΟΣ 7 (2015)

ΤΕΥΧΟΣ 8 (2016) 
Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α
Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
http://www.edivea.org/

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVER3aG9rZEJtOG8/view?usp=sharing

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΗΛΕΙΑΣ

2007-2008 ΤΕΥΧΗ 9-18

2008-2009 ΤΕΥΧΗ 19-28

2009-2010 ΤΕΥΧΗ 29-36

Action Researcher in Education

ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010)

ΤΕΥΧΟΣ 2 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011)

ΤΕΥΧΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ 2012)

ΤΕΥΧΟΣ 4 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2013)

ΤΕΥΧΟΣ 5 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014)

ΤΕΥΧΟΣ 6 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

ΤΕΥΧΟΣ 7 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)


 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΠΕ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΤΠΕ

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΜΑΙΟΣ 2014

ΜΑΙΟΣ 2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2006

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2007

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2009

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2010

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2011


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΘΙΑΣ)

1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ Α΄ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΤΟΜΟΣ Β΄ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΤΟΜΟΣ Β΄ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΤΟΜΟΣ Δ΄ SCRATCH DAY

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ISO ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD

4o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Ημαθίας)
http://4syn-thess2016.ekped.gr/praktika/
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vb05tazYzTkRkQ0E?usp=sharing

5o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Ημαθίας)
https://drive.google.com/drive/folders/1OoRi1a4sIyfgyiZLCdT-DT3ce5cp3ucP?usp=sharing

ΕΡΚΥΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ 4

ΤΕΥΧΟΣ 5

ΤΕΥΧΟΣ 6

ΤΕΥΧΟΣ 9

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ
1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2001

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2003

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2005

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2007

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2009

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2011

7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου