ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΕΚ, ΟΔΗΓΙΕΣ
1) ΟΔΗΓΙΕΣ 30-08-2011   https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vR3IzeVBIeTZhaWc/edit?usp=sharing 

2) ΦΕΚ 2313/ 17-10-2011  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vNGhwNHlQZTV0a3c/edit?usp=sharing

3) ΟΔΗΓΙΕΣ 25-11-2011  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMmpsdFdYNVl1MG8/edit?usp=sharing

4) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 25-01-2012  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vYUZoeWY4MVZrQWM/edit?usp=sharing

5) ΦΕΚ 654/ 07-03-2012  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vejRqS0FubWV6c1E/edit?usp=sharing

6) ΦΕΚ 1390/ 27-04-2012  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vei1rcHlmS01IVUk/edit?usp=sharing

7) ΟΔΗΓΙΕΣ 27-04-2012  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbDhjMXUtYi1fVEk/edit?usp=sharing

8) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 27-04-2012  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vcm1uU21oZmVvMTQ/edit?usp=sharing

9) ΟΔΗΓΙΕΣ 04-09-2012  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vYkVTWVNQNmlWZGc/edit?usp=sharing

10) ΟΔΗΓΙΕΣ 13-09-2012  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZktKSWxid0E0WDA/edit?usp=sharing

11) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 13-09-2012   https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vX2JTek1uVmZ3MGM/edit?usp=sharing

12) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 - 03/09/2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZ29SaV9xWUItdWs/edit?usp=sharing

13) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRGY4c3h3NTE0MEk/edit?usp=sharing

14) ΦΕΚ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vU1hzNG4yYWdmWG8/edit?usp=sharing

15) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛ 2013-2014  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVnZVaWdrSFRxVFU/edit?usp=sharing

16) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSUdVc2ItWmN2S2s/edit?usp=sharing

17) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016-2017 - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΩΡΟΥ ΠΡΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vekx0SmFqazdaNkU/view?usp=sharing

18) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 2016-2017  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vanl6cU1ocGlMd28/view?usp=sharing

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
τεύχος 1 :  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVXZsb2RKVzNwdWc/edit?usp=sharing
τεύχος 2:   https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUUNrS0pISnBick0/edit?usp=sharing

ΔΟΜΗ
Για δομή ερευνητικής εργασίας  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3veHNYLXVuUkVzekU/edit?usp=sharing

Για υλικό επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό για την ερευνητική εργασία εγγραφείτε στο wiki filologimessinias.pbworks.com και μεταβείτε στον ακόλουθο δεσμό:
http://filologimessinias.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder&param=project

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016-2017 
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vcm90VG1VSGRGSG8/view?usp=sharing

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSUFFRlQ2YWM0dk0/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3veE9sUGRhLXFQNlU/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vc196SFhCWHhaTWM/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSmlJWkVvQURYSkE/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbjFvSC1LQUlvY3M/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdHRzdS1UbVA0WHM/view?usp=sharing

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΙΕΠ /
20-01-2017
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vQmMzVFFtZXI4NjA?usp=sharing

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΥΛΙΚΟ ΙΕΠ/04-09-2017
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vdUgzdjhhMEh0Y1U?usp=sharing

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/1GUsQvyget5vbGuKjEyOGXOaxN5NEDxMO/view?usp=sharing
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου