οι αλλαγές του Π.Δ 48 έχουν σχέση με την εξέταση:
-της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ & Β΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ & Β΄ & Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ & Γ΄ & Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ & Β΄ & Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ & Γ΄ & Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Ερευνητικής Εργασίας (Project)