ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016-2017  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdHEwRjJUSFpXUG8/view?usp=sharing

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vQVRMejJkdlFxT0U/view?usp=sharing

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΙΕΠ /
20-01-2017
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vUVM1N2JxZnYwRTA?usp=sharing


ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 31/17-09-2013 του Δ.Σ.)  ξεκινάει η εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στο Ημερήσιο και το Εσπερινό Γυμνάσιο.
· Στην Α΄ τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)».
· Στην Β΄ τάξη από το σχ. έτος 2014-2015 θα υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων «Φύση και Άσκηση» και «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης»
· Στην Γ΄ τάξη από το σχ. έτος 2015-2016 θα υλοποιούνται θέματα των διδακτικών αντικειμένων «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός», «Τοπική Ιστορία» και «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

ΟΔΗΓΙΕΣ
2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2013-2014   https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vV1Y2T0k0VnY4Z1k/edit?usp=sharing
3) ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vYldMUmhYZVBnUVU/edit?usp=sharing

4) ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vNHhGdjFKR2tXLWM/view?usp=sharing

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ (ΣΚΖ)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΚΖ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMVUxNWtXUFNhQlU/edit?usp=sharing
ΥΛΙΚΟ
1) ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZHJEYlFUc25kUEU/edit?usp=sharing
2) ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΚΖ - ΣΑΚΚΑ ΒΑΣ.  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vcWpyTzZnN1hvd0E/edit?usp=sharing
5) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
6) ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ - ΒΟΥΛΗ 
7) ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΗ
8) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΚΖ
9) ΜΕΙΖΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΜΟΣ Δ΄
10) ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΚΖ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.
11) ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ: Η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ Β΄ Πολιτισμός — Δραστηριότητες Τέχνης — Εισαγωγικά κείμενα

Εικαστικά — Δημοτικό-Γυμνάσιο

Θέατρο — Δημοτικό-Γυμνάσιο

Μουσική — Δημοτικό-Γυμνάσιο

Χορός-Κίνηση — Δημοτικό-Γυμνάσιο

Oπτικοακουστική Έκφραση — Δημοτικό-Γυμνάσιο
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZi12bWVMMVRnbGc/edit?usp=sharing


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου