Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2021

 ΑΠΟ https://www.minedu.gov.gr/news/49544-19-07-21-ypovoli-mixanografikoy-deltiou-m-d-gia-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-kai-parallilou-mixanografikoy-deltiou-p-m-d-gia-eisagogi-sta-diek-etous-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2021 ξεκινούν από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και λήγουν την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν από σήμερα Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 να επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
Α. Όσον αφορά το Μηχανογραφικό Δελτίο(Μ.Δ) για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέχεια να κλειδώσουν το τελικό τους Μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) το αργότερο έως και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00. Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.
Μετά την οριστικοποίηση του Μ.Δ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του Μ.Δ και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.
Μηχανογραφικό Δελτίο μπορούν να υποβάλουν:
- Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2021, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).
- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2019 ή 2020, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση και σε αυτούς δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).
Β. Όσον αφορά το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ οι υποψήφιοι στην ίδια αποκλειστική προθεσμία από την Δευτέρα 19-7-2021 μέχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για τα Δημόσια ΙΕΚ.
Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας.
Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:
- Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που θα έχουν ήδη δημιουργήσει.
- Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

2.Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ ή /και Π.Μ.Δ. θα πρέπει να απευθυνθούν στο Λύκειό τους τις προκαθορισμένες μέρες λειτουργίας τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

3.Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

4. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

5.Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής

 ΑΠΟ https://www.minedu.gov.gr/news/49538-19-07-21-ebe

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 τόσο των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ, τους πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

Ο πίνακας με τις ΕΒΕ σχολών ΓΕΛ σε μορφή xls

O πίνακας με τις ΕΒΕ σχολών ΕΠΑΛ σε μορφή xls

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

Α) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΕΦΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

"Ορολογικός αχταρμάς: μία από τις κακοδαιμονίες των πανελλαδικών εξετάσεων γλώσσας και λογοτεχνίας" -  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΕΦΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΕΦΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

Β) ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΕΦΕ


Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WEBEX MEETING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

WEBEX – ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
https://webex.sch.gr/docs.php 
Οδηγίες χρήσης Webex για τον εκπαιδευτικό. (pdf) 
https://webex.sch.gr/docs/UseWebexTeacherSch.pdf

ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
https://blogs.sch.gr/pekesde/ 
ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ WEBEX MEETINGS (Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ, vol. 1-3) 
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2032 

Διαδραστικοί Οδηγοί της εφαρμογής "Webex Meetings"
Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α]
https://www.edivea.org/uliko3_webex.html

WEBEX – ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
https://webex.sch.gr/docs.php 
ΟΔΗΓΙΕΣ
Οδηγίες για την επιβεβαίωση των μαθητών σε Webex Meetings (pdf)
Για εκπαιδευτικούς: Εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής Cisco Webex Meetings για υπολογιστές (pdf)
Διαδικασία αρχικής εγγραφής εκπαιδευτικών και χρήσης της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Cisco WebEx με πιστοποίηση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. (pdf)
Οδηγίες εγκατάστασης Webex για τον εκπαιδευτικό. (pdf)
Οδηγίες χρήσης Webex για τον εκπαιδευτικό. (pdf)
Οδηγίες χρήσης Webex σε κινητές συσκευές (Τηλέφωνα ή Tablet):
Εγγραφή στην Τηλεδιάσκεψη Webex Meetings και εγκατάσταση της εφαρμογής. (pdf)
Εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής Cisco Webex Meetings σε κινητές συσκευές. (pdf)
Οδηγίες ιστοσεμιναρίων με το WebEx Events:
Οδηγίες συμμετοχής σε ιστοσεμινάρια (Cisco Webex Events). (pdf)
Οδηγίες δημιουργίας ιστοσεμινάριων (Cisco Webex Events). (pdf)
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις, FAQ (Cisco Webex Events). (pdf)
Διαγραφή παλαιού λογαριασμού webex xxx@sch.gr. (pdf)
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις, FAQ. (pdf)
Εγκύκλιος 15/9/202 121802/ΓΔ4: Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21. (pdf)
Εγκύκλιος 07/11/2020 151977/ΓΔ4: Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi

ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΝΤΕΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E-class ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Εγχειρίδια χρήσης  https://eclass.sch.gr/info/manual.php 

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

07-09-20 Τα σημερινά θέματα των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων
Νέοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία - Νέο Σύστημα
Νέοελληνική γλώσσα Γενικής Παιδείας - Παλαιό Σύστημα
Νέοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία Ομογενών - Νέο Σύστημα
Νέοελληνική γλώσσα Γενικής Παιδείας Ομογενών - Παλαιό Σύστημα

8-09-20 Τα σημερινά θέματα των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων
Για τα θέματα Αρχαία Ελληνικά (Παλαιό Σύστημα) πατήστε εδώ.
10-09-20 Τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων
Λατινικά (Παλαιό σύστημα)
Λατινικά Ομογενών (Παλαιό σύστημα)

11-09-2020 Τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων
Ιστορία (Νέο Σύστημα)
Ιστορία (Παλαιό Σύστημα)
Ιστορία - Ομογενών - (Νέο Σύστημα)
Ιστορία - Ομογενών - (Παλαιό Σύστημα)

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-me


https://dschool.edu.gr/emefromall/video_ekp.html  Για εκπαιδευτικούς
https://dschool.edu.gr/emefromall/parousiaseis.html Webinars
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos Βίντεο-παρουσιάσεις για τη λειτουργία της πλατφόρμας στο κανάλι της e-me στο youtube

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020
Το πρόγραμμα σε μορφή word

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019-2020
https://drive.google.com/file/d/1s33tilZIU6c3X8leN_A31YqPvjW3gVZ2/view?usp=sharing

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019-2020
https://drive.google.com/file/d/1-vi767Y91JI8ijFe_46jZzIyW2fxEKf0/view?usp=sharing

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ
https://drive.google.com/file/d/19ysB02It6qVJ_l8I2j7qaCVg3I_LzW3p/view?usp=sharing

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
https://drive.google.com/drive/folders/1jrSsTqd5cXhliCcKHIgOwvpGq-uSA39t?usp=sharing

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020-2021
https://drive.google.com/file/d/121jOHmrFdZ5Ix4lafcVSG82T5QkQqDbA/view?usp=sharing

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΑ)
https://drive.google.com/file/d/1n6-lwCJ3fR_zRsZoOARPMuhfI9bW-Rce/view?usp=sharing

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ) 2019-2020
https://drive.google.com/file/d/1usdrVxG1fUNd4uTR3-5iK82mCv0XR20G/view?usp=sharing

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ) 2019-2020
https://drive.google.com/file/d/1AESNazSJoHHVK1CaWrE6fTICTUZHdMV-/view?usp=sharing

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 2019-2020
https://drive.google.com/file/d/1EaoProix_QjtdS8KtmyatLjmCjagDZcj/view?usp=sharing

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2019-2020
https://drive.google.com/file/d/1VlzD3F1Yin0EI43BZWsX4u7gfm4OD1vj/view?usp=sharing

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
https://drive.google.com/file/d/1ES2lvsaeYtigvMzmb5eK_TfAS3NsnHTm/view?usp=sharing