ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017-2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdFBnUDRsR0FjdVU/view?usp=sharing

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
1) ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUURZNWMxVDRoQWc/view?usp=sharing

2) ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vN21YTFFxYkQzSHc/view?usp=sharing

ΕΠΑΛ
1) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΔΙΑ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZ1ZSUUJaMVNJdXc/view?usp=sharing

 Για πληροφορίες για τα ωρολόγια προγράμματα εγγραφείτε στο wiki filologimessinias.pbworks.com και μεταβείτε στον ακόλουθο δεσμό:  http://filologimessinias.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder&param=%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου