ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2016-2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΦΕΚ 1640/09-06-2016  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vR2l2eDNLN3drZkU/view?usp=sharing

2) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΦΕΚ 2078/20-06-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMjFmRVNpRkYzWFU/view?usp=sharing

3) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΦΕΚ 2182/ 14-07-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUTQzQ3d1RVN0QTg/view?usp=sharing

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
1) ΩΡΟΛΟΓΙΟ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ: ΦΕΚ 193/17-09-2013
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVDFmc04wQ0dPTkU/view?usp=sharing

2) ΩΡΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ: ΦΕΚ 4327/14/05/2015  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vYkRxTlRpcm9oNmM/view?usp=sharing

3) ΩΡΟΛΟΓΙΟ Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ: ΦΕΚ 941/25-05-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRUhpQjg3S05yYUU/view?usp=sharing

4) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  ΦΕΚ 2182/ 14-07-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUTQzQ3d1RVN0QTg/view?usp=sharing

 Για πληροφορίες για τα ωρολόγια προγράμματα εγγραφείτε στο wiki filologimessinias.pbworks.com και μεταβείτε στον ακόλουθο δεσμό:  http://filologimessinias.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder&param=%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου