ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΝΟΜΟΙ, ΦΕΚ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

11. Νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015-2016 - μεταβατικό στάδιο
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUVpYMXF6WjR4WEE/view?usp=sharing

Ζ. ΦΕΚ 193 - ΝΟΜΟΣ 4186 - ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTEQzMXg0ckxRRjQ/edit?usp=sharing

Στ. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΒΟΥΛΗ)
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVmJtUkhzWDdxck0/edit?usp=sharing

Ε. ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWV9lZVFYMGdWSXM/edit?usp=sharing

Δ. ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMDFYUlBiNlBHbWs/edit?usp=sharing
   Αναλυτικά:
1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΘΕΣΗ
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRWxkVGRXZ2hudUU/edit?usp=sharing
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVE9ZTmtHa0twc0k/edit?usp=sharing
3.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vR3ZyLXJKVVA3ZVU/edit?usp=sharing
4. ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3veGtCa0pYTGlyRms/edit?usp=sharing
5. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTW9od1J3akNQQnM/edit?usp=sharing
6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUHM4SEZuazBOM3c/edit?usp=sharing
7. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vb0QzNjVkQXNjM1k/edit?usp=sharing

Γ. ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRGhjMG9Kd0lRbXc/edit?usp=sharing

Β. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vX3VabUpTOXpMcUE/edit?usp=sharing

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ)  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdWlRaFdaOWpPS0E/edit?usp=sharing

8. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWWpYTy00cTdDblE/edit?usp=sharing

9. ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbnotbWVjQnhIbVE/edit?usp=sharing

10. ΦΕΚ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUWlXSm92bVlFUnc/view?usp=sharing

ΦΕΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. ΦΕΚ1562/ 27-07-2011:  Το ΦΕΚ που επικυρώνει το Νέο Λύκειο και το νέο πρόγραμμα σπουδών της Α΄ λυκείου.
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vcy1STzhZUEdPUlU/edit?usp=sharing

2. Κλάδοι μαθημάτων νέου Λυκείου.
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSUVkRl95NF9ZbWs/edit?usp=sharing

3. Οδηγίες διδασκαλίας Νεοελληνικής Γλώσσας, Σεπτέμβριος 2011
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbkRnVHJERWVybGc/edit?usp=sharing

4. Οδηγίες Αρχαίων Ελληνικών Α΄ λυκείου 2011-2012
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZXZ1LXY3VmVkTHc/edit?usp=sharing

5. Οδηγίες  Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ λυκείου 2011-2012
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vekdsd0VlZGsxYmM/edit?usp=sharing

6. Οδηγίες Λογοτεχνίας Α΄ λυκείου 2011-2012
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTFE0MUhqNmQ0eUE/edit?usp=sharing

7. Οδηγίες και τρόπος αξιολόγησης φιλολογικών μαθημάτων 2011-2012
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbHBtTjREOWszcTA/edit?usp=sharing

8. Αλλαγές στην αξιολόγηση των Αρχαίων Ελληνικών και της Λογοτεχνίας 2012-2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vS2xGY3F6YTRRWFk/edit?usp=sharing

9. Οδηγίες Αρχαίων Ελληνικών Α΄ λυκείου 2012-2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vQXdvb19FcWQwTkE/edit?usp=sharing

10. Οδηγίες Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ λυκείου 2012-2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMkc2UnkycUdoOUk/edit?usp=sharing

11. Οδηγίες Λογοτεχνίας  Α΄ λυκείου 2012-2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVFhDcGJ3SGY0X28/edit?usp=sharing

12. Οδηγίες Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου (πρόταση ομάδας εργασίας)
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSjF5T1ZoS2t4eUE/edit?usp=sharing

13. ΦΕΚ 97/27-04-2012: Αλλαγές στην αξιολόγηση των φιλολογικών Α΄ λυκείου - Τροποποίηση (1η) του Π.Δ.60-2006
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vM0ZaWTl6UDNTLU0/edit?usp=sharing

14. ΦΕΚ119: Διόρθωση σφάλματος στην παραγωγή λόγου στη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ λυκείου
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWWlTcWlQSWNmU2s/edit?usp=sharing

15. Τροποποίηση ΦΕΚ 97 για αξιολόγηση φιλολογικών μαθημάτων Α΄ λυκείου (λογοτεχνία, αρχαία ελληνικά)  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbDdSUFhxRkI1SWM/edit?usp=sharing

16. Οδηγίες και ύλη μαθημάτων ενδοσχολικών Α΄, Β΄ και Γ΄λυκείου 2013 - περιέχει οδηγίες αξιολόγησης των φιλολογικών μαθημάτων Α΄ λυκείου της Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και των Αρχαίων και παραπέμπει στο Π.Δ. 48/2012 (βλέπε Νο 13) και στο Π.Δ. 24/2013 (Νο 15).
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vS28zNXVoLUFnUjA/edit?usp=sharing

17. Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων Α΄ λυκείου Ιουνίου (από τράπεζα θεμάτων) 2013-2014  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdDl4b2FQSjg4ZW8/edit?usp=sharing

18. Προδιαγραφές / Οδηγίες σύνταξης θεμάτων για τα μαθήματα της Α΄λυκείου για την τράπεζα θεμάτων:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vblZqMVdGaDlCZzQ/edit?usp=sharing

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVzVQWlNld0p5ZUE/edit?usp=sharing

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUnIyUTE5cm5oZzQ/edit?usp=sharing

ΙΣΤΟΡΙΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVWkwM3Vld2g2UEk/edit?usp=sharing

19. Π.Δ.ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (2η) ΦΕΚ 60/2006
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbGp0QV9FcW84Tlk/edit?usp=sharing

20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015 (ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ)
 https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRXNvV0JrTU5zanc/edit?usp=sharing

21. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdnJXVGxuNWR1VjA/edit?usp=sharing

22. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΓΕΛ 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUFZrajNuNGhZX1k/view?usp=sharing

23. Αλλαγή στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των
μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2015 (κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων)

24. Νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015-2016 - μεταβατικό στάδιο
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRm9nMFZuR3E5Y3c/view?usp=sharing

Για υποστηρικτικό και επιμορφωτικό υλικό εγγραφείτε στο wiki filologimessinias.pbworks.com  και μεταβείτε στο δεσμό:
http://filologimessinias.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder&param=%CE%BD%CE%AD%CE%BF%20%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD