ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΝΟΜΟΙ, ΦΕΚ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015 κι εξής

1. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟ ΨΗΦΙΣΗΣ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vY3I2YXhoX1oyRTg/view?usp=sharing

2. ΝΟΜΟΣ 4327 2015 ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdWdPLTdPaVlpdFk/view?usp=sharing

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΚΙ ΕΞΗΣ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRF9iaGZEU0RxWW8/view?usp=sharing

ΦΕΚ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. ΦΕΚ1562/ 27-07-2011:  Το ΦΕΚ που επικυρώνει το Νέο Λύκειο και το νέο πρόγραμμα σπουδών της Α΄ λυκείου.
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vcy1STzhZUEdPUlU/edit?usp=sharing

2. Κλάδοι μαθημάτων νέου Λυκείου.
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSUVkRl95NF9ZbWs/edit?usp=sharing

3. Οδηγίες διδασκαλίας Νεοελληνικής Γλώσσας, Σεπτέμβριος 2011
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbkRnVHJERWVybGc/edit?usp=sharing

4. Οδηγίες Αρχαίων Ελληνικών Α΄ λυκείου 2011-2012
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZXZ1LXY3VmVkTHc/edit?usp=sharing

5. Οδηγίες  Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ λυκείου 2011-2012
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vekdsd0VlZGsxYmM/edit?usp=sharing

6. Οδηγίες Λογοτεχνίας Α΄ λυκείου 2011-2012
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTFE0MUhqNmQ0eUE/edit?usp=sharing

7. Οδηγίες και τρόπος αξιολόγησης φιλολογικών μαθημάτων 2011-2012
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbHBtTjREOWszcTA/edit?usp=sharing

8. Αλλαγές στην αξιολόγηση των Αρχαίων Ελληνικών και της Λογοτεχνίας 2012-2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vS2xGY3F6YTRRWFk/edit?usp=sharing

9. Οδηγίες Αρχαίων Ελληνικών Α΄ λυκείου 2012-2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vQXdvb19FcWQwTkE/edit?usp=sharing

10. Οδηγίες Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ λυκείου 2012-2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMkc2UnkycUdoOUk/edit?usp=sharing

11. Οδηγίες Λογοτεχνίας  Α΄ λυκείου 2012-2013
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVFhDcGJ3SGY0X28/edit?usp=sharing

12. Οδηγίες Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου (πρόταση ομάδας εργασίας)
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSjF5T1ZoS2t4eUE/edit?usp=sharing

13. ΦΕΚ 97/27-04-2012: Αλλαγές στην αξιολόγηση των φιλολογικών Α΄ λυκείου - Τροποποίηση (1η) του Π.Δ.60-2006
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vM0ZaWTl6UDNTLU0/edit?usp=sharing

14. ΦΕΚ119: Διόρθωση σφάλματος στην παραγωγή λόγου στη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ λυκείου
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWWlTcWlQSWNmU2s/edit?usp=sharing

15. Τροποποίηση ΦΕΚ 97 για αξιολόγηση φιλολογικών μαθημάτων Α΄ λυκείου (λογοτεχνία, αρχαία ελληνικά)  https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbDdSUFhxRkI1SWM/edit?usp=sharing

16. Οδηγίες και ύλη μαθημάτων ενδοσχολικών Α΄, Β΄ και Γ΄λυκείου 2013 - περιέχει οδηγίες αξιολόγησης των φιλολογικών μαθημάτων Α΄ λυκείου της Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και των Αρχαίων και παραπέμπει στο Π.Δ. 48/2012 (βλέπε Νο 13) και στο Π.Δ. 24/2013 (Νο 15).
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vS28zNXVoLUFnUjA/edit?usp=sharing

17. Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων Α΄ λυκείου Ιουνίου (από τράπεζα θεμάτων) 2013-2014  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdDl4b2FQSjg4ZW8/edit?usp=sharing

18. Προδιαγραφές / Οδηγίες σύνταξης θεμάτων για τα μαθήματα της Α΄λυκείου για την τράπεζα θεμάτων:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vblZqMVdGaDlCZzQ/edit?usp=sharing

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVzVQWlNld0p5ZUE/edit?usp=sharing

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUnIyUTE5cm5oZzQ/edit?usp=sharing

ΙΣΤΟΡΙΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVWkwM3Vld2g2UEk/edit?usp=sharing

19. Π.Δ.ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (2η) ΦΕΚ 60/2006
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbGp0QV9FcW84Tlk/edit?usp=sharing

20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015 (ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ)
 https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRXNvV0JrTU5zanc/edit?usp=sharing

21. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdnJXVGxuNWR1VjA/edit?usp=sharing

22. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΓΕΛ 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUFZrajNuNGhZX1k/view?usp=sharing

23. Αλλαγή στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των
μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2015 (κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων)

24. Οδηγίες αξιολόγησης Α΄, Β΄ λυκείου ΕΠΑΛ ημερήσιων και εσπερινών 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3va0l0YTg0V1lub3c/view?usp=sharing

25. Πρωαγωγικές - Απολυτήριες εξετάσεις Μαϊου-Ιουνίου Α,Β,Γ λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ (ενεργοί σύνδεσμοι) 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdFdaZVZyNGRRVkk/view?usp=sharing

26. Νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015-2016 - μεταβατικό στάδιο
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRm9nMFZuR3E5Y3c/view?usp=sharing

27. Αξιολόγηση μαθημάτων Α΄και Β΄ λυκείου - ΜΑΙΟΣ 2015 (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ 09,5 ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ)
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRS0tWV96akltbUU/view?usp=sharing

28. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Λυκείου - Προγράμματα Σπουδών Γ΄ Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vNTlvX0VGdXgtLUE/view?usp=sharing

29. Τροποποίηση ύλης λατινικών Προσανατολισμού Α.Σ. 2015-2016  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vQXptV1FvSzdUMHM/view?usp=sharing

30. Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων φιλολογικών Γ΄ λυκείου ημερησίων και Δ΄ λυκείου εσπερινών λυκείων 2015-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRlJEQkZZa2VHVU0/view?usp=sharing

31. Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου - Λυκείου 2015-2016 - συνοπτικός πίνακας
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vcDcxMGV1VE1ESmM/view?usp=sharing

32. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, Α΄ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2015-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUldxTTJVYnVNWEk/view?usp=sharing

33. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2015-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vT0wyYmZtYzBPdGs/view?usp=sharing

34. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWkptWktDdXJyaUU/view?usp=sharing

35. ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2016
/d/0B1A85ZrjsK3vRFRrb2xjalB4cVE/view?usp=sharing 

36. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-2016, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTUVvUDFiZzJablU/view?usp=sharing

37. Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWElFMEROZHR5MDA/view?usp=sharing

38. Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου - Λυκείου 2016-2017 - συνοπτικός πίνακας
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZFlIcXlTdHVpV1k/view?usp=sharing

39. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vODRHZ3d3azlMdm8/view?usp=sharing

40. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVXhQRXRFZDhOb2s/view?usp=sharing

41. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMFJBOVRmeW84LWs/view?usp=sharing

42. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vNEZnb0VCMzNuMTQ/view?usp=sharing

43. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α,Β ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ, Α,Β,Γ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSEVkZ2JCckxXN2M/view?usp=sharing

44. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWmNadjN0Z1pUeUk/view?usp=sharing

45. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) ΕΠΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΙΕΠ
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vRWhjZm5wNVl5T2s?usp=sharing

46. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α,Β ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ, Α,Β,Γ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.46/2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMTF4eVNRb0FwbTQ/view?usp=sharing

47. Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdV9ib1ZiTTJtUU0/view?usp=sharing

48. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΕΠ
https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vQlNNLTJrM3ZCQ3c?usp=sharing

49. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017 - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vSng2S3hoWHJGSlE/view?usp=sharing

50. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των Αρχαίων Ελληνικών της Α ΄και Β΄ τάξης  Γενικού Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2016-17 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑ

51.Υπόμνηση για την αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Εξετάσεις Μαίου 2017)

52. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΔΙΑ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZ1ZSUUJaMVNJdXc/view?usp=sharing

53. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2017-2018 (ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdUwyYy1qQ1JYQ1E/view?usp=sharing

54. ΦΕΚ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2017-2018 (ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUFdWTjdncHlVMFk/view?usp=sharing

55. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWG5zeXE0NGVmN28/view?usp=sharing

56. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZnJ4Z1dZSzJTNWM/view?usp=sharing

57. Ενημέρωση σχετικά με την ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» για όλες τις
τάξεις των ΕΠΑΛ  2017-2018
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vNHdaZ0QzUzVBSFE/view?usp=sharing

58. ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΕΠΑΛ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ) 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vbXJmQ3l5QTRSbnM/view?usp=sharing

59. ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/1Xc4zCyPqjOzICek0yKqn9Kbbr_xYC1KZ/view?usp=sharing

60. ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ 2017-2018
https://drive.google.com/file/d/1bMIgVOtW2rMVNSCxGN638wb257JiXj52/view?usp=sharing

61. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΛΩΣΣΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
https://drive.google.com/file/d/1RP4nNw74Ge2E-1S6XfrRmgyN4I87L4gC/view?usp=sharing

62. Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου: ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
https://drive.google.com/file/d/1t9ZuOuyX5NTLzAJSrcCEIlEme6kMeIbC/view?usp=sharing

Για υποστηρικτικό και επιμορφωτικό υλικό εγγραφείτε στο wiki filologimessinias.pbworks.com  και μεταβείτε στο δεσμό:
http://filologimessinias.pbworks.com/w/browse/#view=ViewFolder&param=%CE%BD%CE%AD%CE%BF%20%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD