ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΦΕΚ)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2006

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2008

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2011 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2008)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2008)
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRXllR2R1OGVQSHM/edit?usp=sharing (εξαίρεση ξενόγλωσσων από ιστορία)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2008 ΤΕΛΙΚΗ)
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdm9PZEdBOHJoWXM/edit?usp=sharing  (άρση εξαίρεσης ξενόγλωσσων από ιστορία)

ΦΕΚ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2008 ΤΕΛΙΚΗ)
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vVEJ5RmRXcG12ZzA/edit?usp=sharing  (άρση εξαίρεσης ξενόγλωσσων από ιστορία)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014
https://docs.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMU93TGxfTVJUWTg/edit?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vakJJWWQ2ckFxTG8/edit?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ 2014-2015
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vN2FFWE5VdDNXVVU/edit?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-2016 ΑΡΧΕΙΟ xls ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΝΤΟΥΛΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vLTJHbnFCNC1qQVU/view?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMlNJclpMeUZmSUU/view?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΤΕΛΙΚΟ)
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vb0RHNU1ZWmFEbGc/view?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vWjFxbHVtZkV4bmM/view?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMHM3MkU0ai10LWs/view?usp=sharing

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΓΕΛ 2016-2017
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vNEhSWHQ2Z3Rua28/view?usp=sharing

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΓΕΛ 2016-2017 ΦΕΚ  https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vaENKVlFYT18yYVE/view?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018
https://drive.google.com/file/d/1RIEeQN1_--t56TKED4sRgN0Mvg_9pHGm/view?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 2018 - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
https://drive.google.com/file/d/12CxnvFby4LpRjhGzA2Sn5qdWwip5dFyJ/view?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
https://drive.google.com/file/d/1aOTYWS0LSSaF8ynpaLhBnlb3mZtmk4W1/view?usp=sharing

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018
https://drive.google.com/file/d/1LaOGJBRzgclgZTZ-u6r03vfGT60czPl2/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου