ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΦΕΚ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1. ΦΕΚ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vczAwVXRtTkM2cnM/edit?usp=sharing

2. ΦΕΚ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTzF2cF93OFVwVkU/edit?usp=sharing

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 2014
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3veVVWR0xReE9OalE/edit?usp=sharing

4. ΝΟΜΟΣ 4327 2015 ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vMENiU0dLOUlFRUU/view?usp=sharing

5. ΦΕΚ 847/2016 ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vM0syNFN0UUVTbEk/view?usp=sharing

6. ΦΕΚ 1367/2017 ΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ
https://drive.google.com/file/d/1Ngc_scuIMCxEMiS4yDSD5UTuUY0GhRpb/view?usp=sharing

7. ΦΕΚ 810/2018 ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
https://drive.google.com/file/d/1xXgkS-zlYhFmIpIS89syvI58L_1VZM7c/view?usp=sharing

8. ΦΕΚ 1638/2019 ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
https://drive.google.com/file/d/1qZ461Rlu8gJaR2a6Ligr9Nr7ntW042SE/view?usp=sharing

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vRXN4aUNVT241TmM/edit?usp=sharing

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTVF6ZmlLVnhTVEU/edit?usp=sharing

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
https://drive.google.com/folderview?id=0B1A85ZrjsK3vd2hNdjQtRGJZZTg&usp=sharing

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
https://drive.google.com/folderview?id=0B1A85ZrjsK3vRGdTYlF6X1ExSDg&usp=sharing
ΛΥΚΕΙΟΥ 
 https://drive.google.com/folderview?id=0B1A85ZrjsK3vOTNKSW9TX3RLSm8&usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου