Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ - ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα τμήματα ειδικοτήτων τα οποία διαμορφώθηκαν μέχρι στιγμής για επιμόρφωση στο ΠΕΚ Τρίπολης στις 09 και 10 Μαρτίου και ώρες 08:30-15:15 και 09:00 έως 15:00 αντίστοιχα έχουν ως εξής:
 ΠΕ02- 1τμήμα,
 ΠΕ 05-06-07 1 τμήμα,
 ΠΕ 16 1 τμήμα
 ΠΕ 11 1 τμήμα
 ΠΕ 19-20 1 τμήμα
 Σε ότι αφορά στους ΠΕ70/71 δημιουργούνται 1 τμήμα γλώσσα, 1 τμήμα φυσικά (Σταμούλης) και 1 τμήμα ΜτΠ (2 άτομα) (ΠΕΚ Τριπόλεως)