Στο ΦΕΚ 97Α/2012 περιέχονται τα ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 47 και 48:
 http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2012_97a.pdf


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

47. Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

48. Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»

οι αλλαγές του Π.Δ 48 έχουν σχέση με την εξέταση:
-της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ & Β΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ & Β΄ & Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ & Γ΄ & Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην Α΄ & Β΄ & Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ & Β΄ & Γ΄ & Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
-της Ερευνητικής Εργασίας (Project)