Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

2ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος - Αρχαία Μεσσήνη 2013


ΘΕΜΑ: Συμμετοχή  σχολικών θεατρικών ομάδων
                στο 2ο Διεθνές  Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος - Αρχαία Μεσσήνη 2013
                                                Σε απάντηση του: 108005/Γ7/17-09-2012/ΚΠ/ΥΠΑΙΘΠΑ

                Σας ενημερώνουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μεσσήνης «Αρχαία Μεσσήνη» διοργανώνει από 20 έως 26 Απριλίου 2013 το 2ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη και συγκεκριμένα στο «Εκκλησιαστήριο» της Αρχαίας Μεσσήνης.
                Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας) από μαθητές και μαθήτριες, δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι  η ουσιαστική – βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά.
                Δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ έχουν αποκλειστικά οι θεατρικές ομάδες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  της Ελλάδας καθώς και θεατρικές ομάδες  άλλων κρατών. Τα μέλη των ομάδων αυτών  θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μαθητές και ο αριθμός τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 23 άτομα. Κάθε ομάδα θα συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό εκπαιδευτικών, όπως αυτός ορίζεται από την σχετική νομοθεσία (ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011, ΦΕΚ 2769, τ. Β’, Κεφ. Β΄).

                Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012 να εκδηλώσουν ότι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ υποβάλλοντας συμπληρωμένα τα συνημμένα έντυπα (Αίτηση συμμετοχής και Βεβαίωση)  ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
        Γραφείο Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχαία Μεσσήνη»
                        Δήμος Μεσσήνης
                        οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού - Τ.Κ.  24200 Μεσσήνη                                    
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27223 60105 ( κα Ντρε) και 6944363890 (κα Καμαρινοπούλου)    

                Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ σημαίνει και αποδοχή των κάτωθι όρων της διοργάνωσης:

·         Κάθε θεατρική ομάδα λαμβάνει μέρος στο Φεστιβάλ μόνο με ένα έργο.
·         Κάθε θεατρική ομάδα που έχει αποφασίσει να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ πρέπει μέχρι 25 Ιανουαρίου 2013 (σφραγίδα Ταχυδρομείου) να στείλει στην παραπάνω διεύθυνση ένα CD ή DVD με οπτικοακουστικό υλικό (από τις πρόβες ή την παράσταση καθώς και άλλο υλικό της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης με τους συντελεστές της)  προκειμένου να επιλεγεί η παράσταση (το υλικό δεν θα επιστραφεί).
·         Θα δηλωθεί η κατηγορία του έργου: α) αυθεντικό, β) διασκευή.
·         Εφόσον το έργο είναι διασκευή θα αποσταλεί το κείμενο της διασκευής.
·         Θα αποσταλεί φωτογραφία της θεατρικής ομάδας
·         Το έργο θα πρέπει να είναι κανονικής διάρκειας ( 50΄-70΄)
·         Ώρα έναρξης των παραστάσεων: 10:00 π.μ. και 11:30 π.μ. (κάθε ημέρα θα παρουσιάζονται δύο παραστάσεις).
·         Επιτρέπονται μόνον μεταφερόμενα  μικρού μεγέθους σκηνικά (όχι πλαίσια κλπ).
·         Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν την κάθε θεατρική ομάδα.
·         Οι διοργανωτές θα εξασφαλίσουν την διαμονή των μελών των θεατρικών ομάδων (2  διανυκτερεύσεις), πρωινό καθώς και ένα δείπνο στα μέλη κάθε θεατρικής ομάδας μετά την παράσταση.
·         Οι θεατρικές ομάδες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν για την συμμετοχή τους  μέχρι 08 Φεβρουαρίου 2013  και θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013, στην Τράπεζα Eurobank στον λογαριασμό (GR 9602603170000740200212176) ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ, το ποσό των είκοσι ευρώ (  20 € ) για κάθε μέλος της θεατρικής ομάδας που θα συμμετέχει (μαθητή – εκπαιδευτικό).
·         Στις θεατρικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα απονεμηθεί Έπαινος Συμμετοχής.

                        Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα σχολεία της περιοχής ευθύνης σας.

                                                                                                Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                               
                                                                                                     ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ


Συνημμένα: 2 φύλλα
           Εσωτερική Διανομή:
          
           - Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Σ. Γκλαβά
           - Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ – Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής (Αρ. πρωτ:  344/18.9.2012)              

\\Teta\SharedDocs\ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 2012-2013\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.doc
«2ο Διεθνές Μαθητικό  Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος»
Αρχαία Μεσσήνη 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΩΝ:
1.
2.
3.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΩΝ:


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ (αριθμητικά)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ (αριθμητικά)


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ


ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
ΔΙΑΣΚΕΥΗ
Σημειώστε ΝΑΙ / ΟΧΙΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (σε λεπτά της ώρας):

Μουσική (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: ζωντανή-ηχογραφημένη)

άλλες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς προς τους ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΦΕΑΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ σας.ΒΕΒΑΙΩΣΗ


Ο/Η κ. ………….………………………………………………………………………................, διευθυντής του (σχολείου) ………………………………………………………………………………………………….. βεβαιώνω ότι οι παρακάτω, που θα συμμετάσχουν στο «2ο Διεθνές  Μαθητικό  Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2013», είναι εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 1.  
 1.  
 1.   
ΜΑΘΗΤΕΣ

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΤΑΞΗ

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογραφή και σφραγίδα σχολείου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου