Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2013


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2012-2013, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία μεταθέσεων.  Ολόκληρη η εγκύκλιος
γενικές από περιοχή σε περιοχή
μουσικά σχολεία
καλλιτεχνικά σχολεία
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχολεία
αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή
ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ  Braille-Νοηματική,  ΣΜΕΑΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου