Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΦ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Τα σχολικά βιβλία συνδέονται με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές
των επιστημών οι οποίες καθορίζουν τις αρχές και σκοπούς των αναλυτικών
προγραμμάτων και των διδακτικών βιβλίων. Η Ιστορία ως μια γνωστική και
επιστημονική δραστηριότητα που βρίσκεται σε ενότητα με τις ανθρωπιστικές και
κοινωνικές επιστήμες προσεγγίζεται από ομάδες ιστορικών, ερευνητών, ειδικών και
δασκάλων με τη συνεργασία ομάδων, με σκοπό τη διαμόρφωση θεωρητικών και
ερμηνευτικών αρχών που συνδέονται με τη διδακτική και καταλήγουν στο τελικό
αποτέλεσμα της συγγραφής ενός βιβλίου........
ΟΛΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου