Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Οι επιτροπές που θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς για τα Π. Πειραματικά Σχολεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Συγκροτήθηκαν οι τριμελείς επιτροπές,υπό την εποπτεία της Δ.Ε.Π.Π.Σ., αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Π.Π.Σ., ενώ ορίσθηκαν και τα σχολεία που θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της συνέντευξης μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Το έργο των Επιτροπών θα είναι η πραγματοποίηση συνεντεύξεων αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Π.Π.Σ. από την Τετάρτη 17-7-2013 έως και την Παρασκευή 19-7-2013. Οι ανωτέρω συνεντεύξεις θα μαγνητοφωνηθούν και το προϊόν της μαγνητοφώνησης αποτελεί μέρος του έργου των εν λόγω επιτροπών και πρώτο παραδοτέο τους. Ως δεύτερο παραδοτέο τους θα είναι μια τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης της κάθε συνέντευξης του υποψηφίου. Όλα τα παραδοτέα των επιτροπών θα αποσταλούν στη ΔΕΠΠΣ με ευθύνη της κάθε επιτροπής.
Για να δείτε τις επιτροπές πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου