Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

ΙΚΥ:Μεταπτυχιακές Υποτροφίες ΕΣΠΑ Πρώτου Κύκλου 2013-2014

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
Κάνετε κλικ εδώ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κάνετε κλικ εδώ Αίτηση Υποψηφίου
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα Ελλάδος 16:00, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Η υποβολή γίνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου/ πλατφόρμας
http://apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships/iky/public/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου