Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

         

Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε 
Προσεγγίσεις της εκπαίδευσης μέσα από την ψηφιακή διάσταση

Αθήνα, 19-20/10/2013

Στόχοι του Συνεδρίου:
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στην αξιοποίηση των  ΤΠΕ
- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε..
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου