Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

1.570.000 ευρώ για την Τράπεζα Θεμάτων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το ποσό του 1.570.000 ευρώ, έχει προβλέψει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ότι θα κοστίσουν όλες οι διαδικασίες για την δημιουργία της Τράπεζας Θεμάτων, μέσα από την οποία από φέτος οι καθηγητές που διδάσκουν στην Α Λυκείου θα επιλέξουν υποχρεωτικά το 50% των θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις.
Το ποσό αυτό, το οποίο θα προέρχεται από κοινοτικά κονδύλια, θα δαπανηθεί για τη διετία 2014-15.
ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους
διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α΄ Τάξη Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:
α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου