Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

                       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

TWIDUCATE
http://www.twiducate.com/ 


Το Twiducate είναι μια δωρεάν πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που σχεδιάστηκε από δασκάλους για δασκάλους. Δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα κοινωνικό δίκτυο ή μάλλον ένα φόρουμ όπου θα έχετε πλήρη έλεγχο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν μέσο επικοινωνίας είτε κατά την διάρκεια του μαθήματος, είτε πέρα από αυτό, για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις web 2.0 τεχνολογίες και να τους βοηθήσετε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στο διάβασμα, στο γράψιμο και στο διαμοιρασμό ιδεών και σκέψεων. Αφού δημιουργήσετε μια εικονική τάξη και δημιουργήσετε λογαριασμούς για τους μαθητές, στην συνέχεια όλοι θα έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε ελεγχόμενα, προστατευμένοι από κινδύνους του διαδικτύου.
Κάποιοι από τους τρόπους που μπορείτε να το αξιοποιήσετε είναι:
· Ως φόρουμ συζητήσεων με σκοπό την διαμοίραση ιδεών και απόψεων
· Ως πίνακα ανακοινώσεων
· Για οργάνωση των εργασιών στο σπίτι
· Ως μέσο ενημέρωσης των γονέων για την πορεία των παιδιών τους
· Για παροχή μιας λίστας από χρήσιμα bookmarks σχετικά με το μάθημα
· Για έλεγχο της πορείας των εργασιών των μαθητών καθώς και την αλληλεπίδρασή τους σ αυτές.
Η εφαρμογή μοιάζει με ένα συνδυασμό Twitter και το Facebook, με τη διασφάλιση ότι όλα όσα γράφετε, θα τα δουν μόνο οι μαθητές και ο δάσκαλος τους. Ενισχύεται με το Twiducate η μάθηση κατ’ απαίτηση αφού οι μαθητές θα μπορούν να επιλέξουν το χρόνο, τον τόπο αλλά και τον τρόπο μάθησής τους η οποία πλέον εκτείνεται πέρα από τα όρια του σχολείου. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται η ικανότητα τους να συνθέτουν τη δική τους άποψη μέσα από μια ποικιλία απόψεων της μικρής ψηφιακής κοινότητας που δημιουργείται, καθώς και η ικανότητα να χρησιμοποιούν με κριτικό τρόπο τις διαδικτυακές πηγές, βρίσκοντας νέους τρόπους και ευκαιρίες για δημιουργία γνώσης.
ΠΗΓΗ: http://pappanna.wordpress.com/ 

EDMODO
https://www.edmodo.com/?language=el

 Το Edmodo (edmodo.com) είναι ένα παγκόσμιο, ασφαλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παρέχει ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου επιτρέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, η διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών, η διασύνδεση εκπαιδευτικών, καθώς και η συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. Μέσω του Edmodo, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί διαμοιράζονται ψηφιακό υλικό, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η συμμετοχή, η αλληλεπίδραση και η
επικοινωνία μεταξύ τους, Θ. Γούτας, 2012, «Edmodo: Ασφαλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης», http://users.sch.gr/goutas/index.php/edmodo

LAMS
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
(Learning Management Systems - LMS)
 Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο σύστημα – εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.
http://lamscommunity.org/register/
 
· υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες μιας εικονικής τάξης (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, διαχειριστές) να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους (εκπαιδευτικές και διαχειριστικές).
· επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να αναπτύσσουν και να παρέχουν online εκπαιδευτικό περιεχόμενο (educational content) έχοντας λίγη ή καθόλου εμπειρία προγραμματισμού σε HTML ή άλλες Web γλώσσες προγραμματισμού.
· παρέχουν ένα κεντρικό σημείο παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και φοιτητών.
· Επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να διαχειρίζονται τις τάξεις τους, να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό, να παρακολουθούν τη δραστηριότητα της τάξης και να αρχειοθετούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα;
· Παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες συμμετοχής και συνεισφοράς στο μάθημα, επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από τη χρήση ασύγχρονων/σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας;
· Επιτρέπουν σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές τη διαρκή πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων και επικοινωνία πέρα από χρονικούς περιορισμούς
· διανέμουν το εκπαιδευτικό υλικό
· διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης της εικονικής τάξης (εγγραφή μαθητών, ορισμός τάξεων και εκπαιδευτών, εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού)
· υποστηρίζουν τη συνεργασία και επικοινωνία καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (λίστες συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, chat)
· υποστηρίζουν την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (τεστ αυτόματης διόρθωσης, ενημέρωση εκπαιδευτών για τις επιδόσεις των εκπαιδευόμενων και την πλοήγησής τους στο υλικό, καταγραφή αλληλεπίδρασης)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ LAMS
http://lams.eap.gr/lams/


http://testlams.eap.gr/lams/


http://blogs.sch.gr/groups/lams/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ LAMS (ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
 

MOODLE
Moodle: CMS προσανατολισμένο στη δραστηριότητα
· open source
· Πλήρες πακέτο για διαχείριση, σχεδίαση και παροχή μαθημάτων
· Θεωρητικό πλαίσιο: constructivism/socio-constructivism
· LAMS προσβάσιμο μέσω Moodle
· Τεράστια κοινότητα χρηστών (προγραμματιστές, εκπαιδευτικοί) με πάνω από 330,000 εγγεγραμμένους χρήστες, που μιλούν περισσότερες από 70 γλώσσες σε 196 χώρες
· Το Μοοdle παρέχει:
· (α) εργαλεία που συμβάλλουν στην περιγραφή/παροχή του σεναρίου στους εκπαιδευόμενους: Ετικέτες (Labels), Πηγές (Resources), Eργασία (Είδος: φορτώστε ενα αρχείο), Eργασία (Είδος: online text)
· (β) εργαλεία που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση των μελών της εικονικής τάξης: Άτομα, Chat , Ομάδες συζητήσεων
· (γ) εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαμόρφωση του ‘χώρου’ εκπόνησης του σεναρίου: Εβδομαδιαία περιγραφή, Δραστηριότητες, Διαχείριση, Τα μαθήματά μου, Ημερολόγιο / Τελευταία γεγονότα / Επικείμενα γεγονότα , Συνδεδεμένοι χρήστες 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 http://eclass.sch.gr/

Είναι δωρεάν υπηρεσία αλλά προϋποθέτει λογαριασμό στο σχολικό δίκτυο και για εσάς και για τους μαθητές.

BLENSPACE
https://www.blendspace.com/


Το blendspace (παλαιότερη ονομασία Edcanvas) είναι ένα δωρεάν online εργαλείο για τους δασκάλους για να δημιουργήσουν και να παραδώσουν ψηφιακά μαθήματα, να κατασκευάσουν λειτουργικό και ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό, στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ή εφαρμογής της «αντίστροφης» τάξης. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κείμενα, βίντεο, εικόνες, διαφάνειες.

OPEN CLASS
http://www.pearsonhighered.com/openclass/


OpenClass είναι ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να επαναφέρουν την κοινωνική μάθηση και εμπειρίες στους μαθητές τους. Είναι ανοικτή σε όλους, εύκολη στη χρήση, και εντελώς δωρεάν.

Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

TEACHERKIT
http://www.teacherkit.net/

Η εφαρμογή TeacherKit είναι μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να διατηρήσει μια οργανωμένη τάξη. Είναι έξυπνα προγραμματισμένο, φιλικό προς το χρήστη και παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση της τάξης και την οργάνωση της διδασκαλίας. Μπαίνοντας για πρώτη φορά στην εφαρμογή, σας καλωσορίζουν μια σειρά από «ράφια» στα οποία δημιουργείτε τις τάξεις σας. Μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες για τους μαθητές κάθε τάξης είτε μέσω εγγράφων Excel ή προσθέτοντας τους έναν-έναν πληκτρολογώντας τα ονόματά τους. Η διαμόρφωση των τάξεων σας περιλαμβάνει επίσης προαιρετικά την επιλογή φωτογραφίας τάξης και την συμπλήρωση των πληροφοριών για τα μαθήματα που θα γίνονται σε αυτή. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής υπάρχουν τέσσερις επιλογές: Η τάξη μου, Παρουσιολόγιο, Βαθμολόγιο και Σημειωματάριο συμπεριφοράς μαθητή.