Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Οι Σχολικές Σύμβουλοι ΠΕ02 Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

1. «Έπος και Τραγωδία: από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια» (Δ. Ν. Μαρωνίτης) 

2. Δοκιμή ενδογλωσσικής μετάφρασης και ερμηνευτικής ανάλυσης στην «Αντίστροφη
Τάξη» : Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2: «Η εκτέλεση του Θηραμένη»
(Βασίλης Μπαζάνης).

3. «Ιστορίες και αναπαραστάσεις για την αυτοχθονία των Αθηναίων-θεωρητικό πλαίσιο» (Λάμπρος Πόλκας)
Θα ακολουθήσει ανοιχτό εργαστήριο εφαρμογής της πρότασης του κ. Λ. Πόλκα με αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 στο 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας και ώρα 5.00 - 8:00 μ.μ.