Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016

(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΕΚ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2015-2016:
·      τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και

·      το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015 - ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Αξιολόγηση των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014−2015

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για την αξιολόγηση των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014−2015
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:
  1. H επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων παύει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015. Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
  2. Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.
  3. Για τους μαθητές που φοίτησαν το σχ. έτος 2013-14 στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στις Α΄ και Β΄ Τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και το σχ. έτος 2014-15 φοιτούν στη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ο γενικός βαθμός προαγωγής από τις τάξεις αυτές δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015 - ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ  ΕΔΩ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΦ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΕ ΕΔΩ


Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

Με αφορμή τις πολύ χρήσιμες οδηγίες που απέστειλαν οι σύμβουλοι φιλολόγων Μεσσηνίας για τις εξετάσεις Μαϊου και Ιουνίου, ενσωμάτωσα στα Φ.Ε.Κ. και στα Προεδρικά Διατάγματα τις αντίστοιχες υπερσυνδέσεις τους, για την πιο εύκολη ανεύρεσή τους από τους συναδέλφους και εισήγαγα κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τις εξετάσεις της Γ΄λυκείου.

Θέμα: «Προαγωγικές-Απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίων-Λυκείων-ΕΠΑΛ περιόδου Μαΐου-
Ιουνίου 2015. Φιλολογικά μαθήματα»

Αγαπητές /οί συνάδελφοι,

Εν όψει των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, κατά το σχολ. έτος 2014-15, υπενθυμίζουμε, προς διευκόλυνσή σας τα ακόλουθα.
Οι εξετάσεις στα Γυμνάσια διεξάγονται με βάση το Π.Δ 319 (ΦΕΚ 261 Α/2000).
Για τις εξετάσεις στα Λύκεια εφιστούμε την προσοχή σας στις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις:

Α) Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ: Αρ. Πρ. 40132/Δ2/ 11-3-2015, με θέμα: «Αλλαγή στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου βάσει νομοθετικής ρύθμισης που προωθείται».
[=Ζητήματα που αφορούν στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ και Β΄ Λυκείου για το σχολ. έτος 2014-15, π.χ. προαγωγή μαθητών, εξεταστέα ύλη, διατύπωση θεμάτων και βαθμολογία ερωτήσεων].

Β) ΥΠΟΠΑΙΘ, Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 69066/Δ2/04-05-2015. Θέμα: «Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.» Το οποίο ορίζει τα εξής:
Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι θα εξεταστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας στα μαθήματα που ορίζονται ως πανελλαδικά εξεταζόμενα, η διδακτέα ύλη έχει καθοριστεί:
• για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου με την με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1938) και την με αρ. πρωτ. 156279/Γ2/30-09-2014 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2721) και
• για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1946) και την με αρ. πρωτ. 156273/Γ2/30-09-2014 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2721).

Για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για τους παραπάνω μαθητές ισχύει η παράγραφος Α΄ του άρθρου 17 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65), η οποία παραπέμπει στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ίδιου Π.Δ., σύμφωνα με την οποία: η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας, η οποία έχει καθορισθεί με τις ανωτέρω Υ.Α.

Με βάση τα προαναφερόμενα έγγραφα: Επισημάνσεις και παραδείγματα. 
Προσέχουμε σε κάθε μάθημα η εξεταστέα ύλη, τα θέματα και η αξιολόγησή τους να αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα, βάσει των προαναφερόμενων διαταγμάτων, εγκυκλίων και ρυθμίσεων! Εφαρμόζουμε χωρίς εξαίρεση ή οποιαδήποτε αλλαγή το συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης, όπως ακριβώς περιγράφεται.

Ειδικότερα, στην Α΄ και Β΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ, «Για τη διατύπωση των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων ισχύουν το ΠΔ 68/2014 (Α΄ 110) και η με αρ. πρωτ. 190878/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.» (βλ. στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο 40132/Δ2/3-11-2015, σ. 2). (Διευκρινίζουμε κι εδώ ότι οι προβλέψεις του ΠΔ 68/2014 (Α΄ 110) για θέματα από την τράπεζα θεμάτων δεν ισχύουν σύμφωνα με τη νεότερη Εγκύκλιο 3-11-2015 (Αρ. πρ. 40132/Δ2). Όμως ισχύει κατά το ΠΔ 68/2014 (Α΄ 110) η διατύπωση των θεμάτων και η βαθμολογία τους.

Χρειάζεται οι διδάσκοντες στην Α΄ και Β΄ τάξη να ανατρέξουν με προσοχή στα προαναφερόμενα [ΠΔ 68/2014 (110 Α΄) και εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ 190878/Δ2/25-11-2014], ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα για τη διατύπωση των θεμάτων και τη βαθμολογία των ερωτήσεων σε κάθε μάθημα!

Για παράδειγμα:
· Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες που έχουν διδαχθεί (Τα φύλα στη Λογοτεχνία, Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση)…. (βλ. ΠΔ 68/2014 (Α΄ 110), σ. 3787).
· Μαζί με τη διατύπωση των θεμάτων ορίζεται και η μοριοδότηση των ερωτήσεων (π.χ. για τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α΄ Γενικού Λυκείου βλ. ΠΔ 68/2014 (Α΄ 110), ό.π.)
· Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα Β΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ, το τέταρτο θέμα, «σύνθεση κειμένου από τους μαθητές, ενταγμένου σε επικοινωνιακό πλαίσιο κλπ» βαθμολογείται με 50 μονάδες. (Βλ. Εγκύκλιο Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ 25-11-2014 (Αρ. πρ. 190878/Δ2), σ.4, όπου αναφέρεται η διατύπωση και η βαθμολογία των θεμάτων για την εξέταση του μαθήματος.)
· Για τη διατύπωση των θεμάτων και τη βαθμολογία τους στα φιλολογικά μαθήματα της Β΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ συμπεριλαμβανομένης και της Φιλοσοφίας Β΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ, βλ. Εγκύκλιο 25-11-2014 (Αρ. πρ. 190878/Δ2).
Υπενθυμίζουμε ότι τα θέματα τα οποία θα τεθούν θα είναι κοινά, όπως ορίζεται από το σχετικό νόμο (ΠΔ 60/2006, άρθρο 12, παρ. 2 και άρθρο 16, παρ. 4).

ΕΠΑΛ
Για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015 ισχύει η με αριθ. πρωτ. Φ4/66645/Δ4 της 29-04-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και θέμα: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015»

Ζητήματα Παιδαγωγικής στις εξετάσεις. 
Στο ίδιο παιδαγωγικό πλαίσιο, κατά την επιλογή/διαμόρφωση των «θεμάτων» λαμβάνουμε υπόψη τους συγκεκριμένους μαθητές μας (μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε και ως προς τη διατύπωση των θεμάτων).

Απαραίτητο, επιπλέον, είναι τα ζητούμενα να έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια, σαφήνεια και με ολοκληρωμένο νόημα, με γνώμονα οι μαθητές να μπορούν να απαντήσουν άμεσα, και όχι να συνηθίζουν «να εξαρτώνται» από προφορικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις. Με θέματα σαφή και ακριβή, οι εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας βοηθούν και στην προετοιμασία των μαθητών για το μέλλον, για άλλες εξετάσεις όπου δεν επιτρέπονται οι διευκρινίσεις.

Επισημαίνουμε, βέβαια, ότι οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους με τη διαδικασία κατανόησης της εκφώνησης των ζητουμένων χωρίς συμπληρωματικές προφορικές διευκρινίσεις. Μια απότομη αλλαγή τακτικής στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ Λυκείου ή στα εξεταζόμενα σε επίπεδο σχολικής μονάδας μαθήματα της Γ΄ Λυκείου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίδοσή τους, χωρίς δική τους ευθύνη.

Πιο αναλυτικά:
· Θα πρέπει να αποφεύγεται η αυθαίρετη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, μοριοδότηση /βαθμολόγηση των ερωτήσεων-θεμάτων. Για τη σωστή μοριοδότησή τους θα πρέπει να τηρούνται ακριβώς οι διατάξεις των σχετικών Π.Δ. Ο βαθμός κάθε επιμέρους ερώτησης θέματος θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς.

· Ως προς την επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων, προσπαθούμε τα θέματά μας να καλύπτουν ευρείας έκτασης ύλη και να είναι αντιπροσωπευτικά όσων διδάξαμε επαρκώς, δηλαδή να αφορούν στους κεντρικούς διδακτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

· Επίσης, για παιδαγωγικούς λόγους χρειάζεται να είναι κλιμακούμενης (διαβαθμισμένης) δυσκολίας.

· Τα θέματα πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να ανακαλεί, να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά τα δεδομένα στοιχεία.

· Τα θέματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στον Η/Υ και να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.

· Θα πρέπει να αποφεύγεται η εξεζητημένη ορολογία, που μπορεί να δυσκολέψει τους μαθητές και δεν είναι ανάλογη με εκείνη του σχολικού εγχειριδίου, στις εκφωνήσεις των θεμάτων.

· Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ανάλογες με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.

· Τα υπό εξέταση θέματα θα πρέπει να έχουν προσεγγιστεί κατά τη διδασκαλία με ανάλογα παραδείγματα, ώστε να έχουν γίνει κατανοητά από τους μαθητές και να μην τους αιφνιδιάσουν.

· Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαντούν πρώτα οι ίδιοι γραπτώς και αδρομερώς στα ερωτήματα, πριν αυτά δοθούν στους μαθητές, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και ασάφειες.

· Θέματα εκτός διδακτέας ύλης, τα οποία διδάχτηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων, δεν εξετάζονται / αξιολογούνται.

· Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όσο τον δυνατόν περισσότερη από την εξεταστέα ύλη και να συμφωνούν με τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας/αντικειμένου.

· Καλό θα είναι να αξιοποιηθούν πολυτροπικά κείμενα και οπτικό υλικό (π.χ. Ιστορία, γλώσσα), εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί ανάλογη επεξεργασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

· Τα σημαντικά σημεία της διδαγμένης ύλης των γνωστικών αντικειμένων είναι παιδαγωγικά ορθό να εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι μαθητές κρατούν στη μνήμη τους τα θέματα των εξετάσεων.

· Στην περίπτωση των μαθητών που έχουν διαγνωστεί αρμοδίως με δυσλεξία /μαθησιακές δυσκολίες και εξετάζονται προφορικά, χρειάζεται προσοχή και λεπτότητα, ώστε να αποδώσουν το καλύτερο που μπορούν. Είναι απαραίτητο να βρούμε χώρο και χρόνο για την προφορική εξέτασή τους και να τους διατυπώνουμε απλά τις ερωτήσεις ή και να τις αναδιατυπώνουμε με διαφορετικές λέξεις, όταν χρειαστεί, προσέχοντας να μην τους δημιουργούνται αισθήματα άγχους ή προσβολής. Εάν χρειάζεστε περισσότερη σχετική βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΔΔΥ Μεσσηνίας, (κ. Κ. Σαραβελάκη τηλ. 27213-61212 ή 61228).

Τέλος, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να διαφυλλάξουμε ένα κλίμα ηρεμίας, ευγένειας, ήθους και αξιοπρέπειας για εξεταζόμενους και εξεταστές, με την τήρηση κανόνων εξέτασης και αξιοπιστίας των σχολικών θεσμών. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιδιώξουμε την καλλιέργεια του ήθους των μαθητών στις εξετάσεις υπογραμμίζει τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που στηρίζει και στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές και δεν διέπεται από αυταρχικότητα και εν τέλει αντιδημοκρατική νοοτροπία. Είναι ανάγκη στις μέρες μας να βιώσουν μέσα από το σχολείο οι μαθητές μας ότι το ήθος, η ευγένεια και ο σεβασμός αποτελούν αξίες που διέπουν κάθε πτυχή συμπεριφοράς στη δημοκρατία.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους φιλολόγους των σχολείων τους, καθώς επίσης και τους καθηγητές που διδάσκουν με δεύτερη ανάθεση φιλολογικά μαθήματα.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη στην υπεύθυνη διαδικασία της διεξαγωγής των εξετάσεων. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία

Οι Σχολικές Σύμβουλοι ΠΕ02 Μεσσηνίας

                              Δρ. Βασιλική Σακκά                          Δρ Δήμητρα Σταθοπούλου

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΛΗΞΗ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Βερολίνο, Ιούλιος 1945.
Ένα υπέροχο έγχρωμο ντοκιμαντέρ δείχνει την πόλη 2-3 μήνες μετά την κατάληψή της από τον σοβιετικό στρατό, κυριολεκτικά ισοπεδωμένη από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς, μια πόλη-φάντασμα.


Sensationelles Filmmaterial! Berlin nach der Apokalypse in Farbe und HD from Konstantin von zur Mühlen on Vimeo.