Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Έναρξη Ανάπτυξης/Σχεδίασης και Υποβολής Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΣΩΠΟΣ

Από esos
Σήμερα Πέμπτη 09/07/2015 και ώρα 15:00 ανοίγει η Πλατφόρμα Ανάπτυξης/Σχεδίασης και Υποβολής Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων "Αίσωπος" στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης να σχεδιάσουν και να υποβάλουν ένα Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο.
Τα Σενάρια θα αξιολογηθούν και τα βέλτιστα θα βραβευθούν και θα αμειφθούν.
Η αμοιβή για κάθε σενάριο το οποίο θα αναδειχθεί βέλτιστο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
Στην πλατφόρμα "Αίσωπος", θα υπάρχει μεγάλο πλήθος Δειγματικών Σεναρίων από πολλά Γνωστικά Αντικείμενα, σχεδιασμένων και αναπτυγμένων από ομάδες εργασίας ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων που έχουν επιλεγεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Για περισσότερες πληροφορίες: Πλατφόρμα Αίσωπος: http://aesop.iep.edu.gr
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος:http://www.eye.minedu.gov.gr/phocadownload/ARXEIA%202015/PROSKLHSEIS/452...