Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2015-2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου καθορίζονται με την με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121 Β΄).
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUEE4ZDZSdHlhM00/view?usp=sharing

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ 115472/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121 Β΄).
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vOFJwLVlBRmVfNmc/view?usp=sharing

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTlJ0Y0g3d1htQzA/view?usp=sharing

το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄).
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vZ0xub2tqQmtabHc/view?usp=sharing

το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 941 Β΄)
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vYlQ3MWQ5WVBycFU/view?usp=sharing

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
(Σύμφωνα με το ΦΕΚ 941 Β΄, 25/05/2015)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 1088/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 561)
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1091/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 344)
Ιστορία 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 1090/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 342)

Ιστορία 101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1313), όπως τροποποιήθηκε
με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)

Λογοτεχνία 63803/Γ2/06−07−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1064)

Λατινικά 82440/Δ2/25-05-2015 Υ.Α.(ΦΕΚ Β΄940)

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-2016
ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vaTJRcWNlS1pjQjg/view?usp=sharing

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2015-2016 ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΑΝΑΔΙΝΟΥΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (2014-2015)
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vR1kwNXUtWUZNSFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vdDBLWmN3WTNnYmM/view?usp=sharing (ΤΟ ΦΕΚ)

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vTkg3S1NFejBxWVU/view?usp=sharing

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α.Σ.
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vU1RmRzdhMUNnV2M/view?usp=sharing

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vaTFZd0ppM0ZpdVk/view?usp=sharing

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, Α΄ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vUldxTTJVYnVNWEk/view?usp=sharing

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vT0wyYmZtYzBPdGs/view?usp=sharing

ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vNDBZelUzWkloMlU/view?usp=sharing

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vY2VxZUc1eHlyTmM/view?usp=sharing

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (2014-2015) ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
https://drive.google.com/file/d/0B1A85ZrjsK3vd3J2NzZZdlp2WnM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου