Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ-Συνέδριο ''Διδάσκοντας και Εμπνέοντας Εφήβους, για ένα αλλιώτικο σχολείο'' -ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΔείτε τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο ''Διδάσκοντας και Εμπνέοντας Εφήβους, για ένα αλλιώτικο σχολείο'' ανά συνεδρία.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Δείτε τα βίντεο του Συνεδρίου παρακάτω:
1η Συνεδρία, μέρος α'
https://youtu.be/sII-lanWvr8
1η Συνεδρία, μέρος β'
https://youtu.be/bE5brgyl2aU
1η Συνεδρία, μέρος γ'
https://youtu.be/53jxGcAtW-I

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 1, 1η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=PfmtIUlHTtw
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 1, 2η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=zu1BP04Kiy0
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 1, 3η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=C89sbuFWgmk

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 2, 1η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=6t9blQe4auc
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 2, 2η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=sBE-EQ1GKoo
Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Αίθουσα 2, 3η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=O-rY820gZgc

Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 3, 1η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=ACugxSQg9XY
Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 3, 2η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=iiWhqSHvTuY
Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 3, 3η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=GDqEDp7RGtQ

Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 4, 1η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=BAn8fUZPFsA
Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 4, 2η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=0CHZ74kzUfo
Σάββατο 5 Μαρτίου, Αίθουσα 4, 3η Συνεδρία
https://www.youtube.com/watch?v=KO32fWsmOoo
 

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ - Π. ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΧΑΪΑΣΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ "ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" 

ΜΕΣΣΗΝΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016


ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩhttps://drive.google.com/folderview?id=0B1A85ZrjsK3vRWxTLWJUTU9aYW8&usp=sharing

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Προαγωγικές-Απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίων-Γενικών Λυκείων-ΕΠΑΛ περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016 - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εν όψει των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατά το σχολ. έτος 2015-16 υπενθυμίζουμε, προς διευκόλυνσή σας, τα ακόλουθα.

Οι εξετάσεις στα Γυμνάσια διεξάγονται με βάση το Π.Δ 319 (ΦΕΚ 261 Α/2000).

Ο τρόπος εξέτασης για τα Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 188140/Δ2/20-11-2015 του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016».

Οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ γίνονται σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ4/59791/Δ4/08-04-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-2016»

Εφιστάται η προσοχή στους διδάσκοντες να μελετήσουν προσεκτικά τις σχετικές εγκυκλίους σχετικά με την διατύπωση των θεμάτων και τη βαθμολογία των ερωτήσεων σε κάθε μάθημα. Θεωρείται δεδομένο ότι τα θέματα, τα οποία θα τεθούν, θα είναι κοινά, όπως ορίζεται από τον σχετικό νόμο (Π.Δ 60/2006, άρθρο 16, παρ. 4).

Ζητήματα Παιδαγωγικής στις εξετάσεις.
Στο ίδιο παιδαγωγικό πλαίσιο, κατά την επιλογή/διαμόρφωση των «θεμάτων» λαμβάνουμε υπόψη τους συγκεκριμένους μαθητές μας (μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε και ως προς τη διατύπωση των θεμάτων).
Απαραίτητο, επιπλέον, είναι τα ζητούμενα να έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια, σαφήνεια και με ολοκληρωμένο νόημα, με γνώμονα οι μαθητές να μπορούν να απαντήσουν άμεσα και όχι «να εξαρτώνται» από προφορικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις. Με θέματα σαφή και ακριβή, οι εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας βοηθούν και στην προετοιμασία των μαθητών για το μέλλον, για άλλες εξετάσεις όπου δεν επιτρέπονται οι διευκρινίσεις.
Επισημαίνουμε, βέβαια, ότι οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους με τη διαδικασία κατανόησης της εκφώνησης των ζητουμένων χωρίς συμπληρωματικές προφορικές διευκρινίσεις. Μια απότομη αλλαγή τακτικής στις εξετάσεις μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίδοσή τους, χωρίς δική τους ευθύνη.

Πιο αναλυτικά:
 • Θα πρέπει να αποφεύγεται η αυθαίρετη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, μοριοδότηση /βαθμολόγηση των ερωτήσεων-θεμάτων. Για τη σωστή μοριοδότησή τους θα πρέπει να τηρούνται ακριβώς οι διατάξεις των σχετικών Π.Δ. Ο βαθμός κάθε επιμέρους ερώτησης- θέματος θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς.
 • Ως προς την επιλογή και διαμόρφωση των θεμάτων, προσπαθούμε τα θέματά μας να καλύπτουν ευρείας έκτασης ύλη και να είναι αντιπροσωπευτικά όσων διδάξαμε επαρκώς, δηλαδή να αφορούν τους κεντρικούς διδακτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • Επίσης, για παιδαγωγικούς λόγους χρειάζεται να είναι κλιμακούμενης (διαβαθμισμένης) δυσκολίας.
 • Τα θέματα πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να ανακαλεί, να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά τα δεδομένα στοιχεία.
 • Τα θέματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στον Η/Υ και να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Θα πρέπει να αποφεύγεται η εξεζητημένη ορολογία, που μπορεί να δυσκολέψει τους μαθητές και δεν είναι ανάλογη με εκείνη του σχολικού εγχειριδίου, στις εκφωνήσεις των θεμάτων.
 • Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ανάλογες με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.
 • Τα υπό εξέταση θέματα θα πρέπει να έχουν προσεγγιστεί κατά τη διδασκαλία με ανάλογα παραδείγματα, ώστε να έχουν γίνει κατανοητά από τους μαθητές και να μην τους αιφνιδιάσουν.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαντούν πρώτα οι ίδιοι γραπτώς και αδρομερώς στα ερωτήματα, πριν αυτά δοθούν στους μαθητές, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και ασάφειες.
 • Θέματα εκτός διδακτέας ύλης, τα οποία διδάχτηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων, δεν εξετάζονται / αξιολογούνται.
 • Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όσο τον δυνατόν περισσότερη από την εξεταστέα ύλη και να συμφωνούν με τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας/αντικειμένου.
 • Καλό θα είναι να αξιοποιηθούν πολυτροπικά κείμενα και οπτικό υλικό (π.χ. Ιστορία, Ν. Γλώσσα), εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί ανάλογη επεξεργασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
 • Τα σημαντικά σημεία της διδαγμένης ύλης των γνωστικών αντικειμένων είναι παιδαγωγικά ορθό να εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι μαθητές κρατούν στη μνήμη τους τα θέματα των εξετάσεων.
 • Στην περίπτωση των μαθητών που έχουν διαγνωστεί αρμοδίως με δυσλεξία /μαθησιακές δυσκολίες και εξετάζονταιπροφορικά, χρειάζεται προσοχή και λεπτότητα, ώστε να αποδώσουν το καλύτερο που μπορούν. Είναι απαραίτητο να βρούμε χώρο και χρόνο για την προφορική εξέτασή τους και να τους διατυπώνουμε απλά τις ερωτήσεις ή και να τις αναδιατυπώνουμε με διαφορετικές λέξεις, όταν χρειαστεί, προσέχοντας να μην τους δημιουργούνται αισθήματα άγχους ή προσβολής. Εάν χρειάζεστε περισσότερη σχετική βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΔΔΥ Μεσσηνίας, (κ. Κ. Σαραβελάκη τηλ. 27213-61228).
 • Τέλος, οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να διαφυλλάξουμε ένα κλίμα ηρεμίας, ευγένειας, ήθους και αξιοπρέπειας για εξεταζόμενους και εξεταστές, με την τήρηση κανόνων εξέτασης και αξιοπιστίας των σχολικών θεσμών. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιδιώξουμε την καλλιέργεια του ήθους των μαθητών στις εξετάσεις υπογραμμίζει τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που στηρίζει και στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές και δεν διέπεται από αυταρχικότητα και εν τέλει αντιδημοκρατική νοοτροπία. Είναι ανάγκη στις μέρες μας να βιώσουν μέσα από το σχολείο οι μαθητές μας ότι το ήθος, η ευγένεια και ο σεβασμός αποτελούν αξίες που διέπουν κάθε πτυχή συμπεριφοράς στη δημοκρατία.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους φιλολόγους των σχολείων τους, καθώς επίσης και τους καθηγητές που διδάσκουν με δεύτερη ανάθεση φιλολογικά μαθήματα.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη στην υπεύθυνη διαδικασία της διεξαγωγής των εξετάσεων. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Μεσσηνίας
Δρ. Δήμητρα Σταθοπούλου