Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-2017

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2016-2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
  • το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
  • το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄).
  • το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 941 Β΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου