Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα απέστειλε η Γενική Διευθυνσή Σπουδών μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Λυκείου

Οδηγίες για την Ιστορία Γυμνασίου

Οδηγίες για την Ιστορία Λυκείου

Οδηγίες για την Ιστορία Λυκείου - Ανακοινοποίηση στο ορθό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου