Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

43 o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων

 Σας γνωστοποιούμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.ΕΦ.) διοργανώνει το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα: «Ο μικρασιατικός Ελληνισμός από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας: ιστορία και πολιτισμός». 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίθουσα Τελετών της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών) στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2016 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν: 
1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02. 
2) Oι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ02. 
3) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ02. 
4) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ02. 
5) Τέσσερα (04) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ., τέσσερα (04) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ. και δεκαεννέα (19) εισηγητές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

6) Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (ο ένας να είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. των κατά τόπους Συνδέσμων Φιλολόγων, όπου υπάρχουν). 
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. 
Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου