Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/20-10-2016 του Δ.Σ.) απέστειλε τη διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ ́ τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ και στη Δ ́ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχ. έτος 2016-2017.http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3_%CE%93_%CE%93%CE%95%CE%9B_2016_2017_15_11_16.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου