Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Νέα Ελληνικά (Γλώσσα και Λογοτεχνία) ΕΠΑΛ - ΙΕΠ

Από ΙΕΠ http://iep.edu.gr/index.php/el/
Προγράμματα Σπουδών, Οδηγίες Αξιολόγησης, Υποστηρικτικό Υλικό, Σχέδια Μαθήματος.

Από το σχολικό έτος 2016-17, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, αξιοποιούνται τα εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου για την Α΄ τάξη και «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου για τη Β΄ τάξη.

Στα σχολικά εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» η διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας οργανώνεται με τρόπο ενιαίο σε όλη την διδακτική διαδικασία. Κατά τη διδασκαλία τακείμενα των εγχειριδίων αξιοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να ασκούνται σε δεξιότητες σχετικές με ποικίλους γραμματισμούς.

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, για τη διδασκαλία του μαθήματος προβλέπονται 4 ώρες την εβδομάδα για την Α΄ Λυκείου και 3 ώρες για την Β΄ τάξη.
1. Ομάδα εργασίας
3. Θεσμικά κείμενα
Πρόγραμμα Σπουδών
Οδηγίες Διδασκαλίας 2016-2017
Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των Νέων Ελληνικών Α & Β τάξης ΕΠΑΛ

4. Υποστηρικτικό υλικό
Διδακτικές προτάσεις
Πρώτη διδακτική πρόταση
Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία
Υποστήριξη Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α' ΕΠΑΛ σιερά ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ
Παρουσιάσεις ενημερωτικής συνάντησης ΙΕΠ για τους σχολικούς συμβούλους ΠΕ02, ΥΠΠΕΘ, 5-10-2016
Σεμινάριο Σχολικών Συμβούλων ΠΕ.02
Η γλωσσική εκπαίδευση στα ΕΠΑ.Λ.
Το μάθημα των “Νέων Ελληνικών” στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης
Παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές καινοτομίες που εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ
Το ευρύτερο πλαίσιο ανασχεδιασμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

5. Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) - Κέντρο Υποστήριξης (HELPDESK)
Σε αυτόν τον χώρο θα υποβάλονται ερωτήσεις που απασχολούν σχολικούς συμβούλους ΠΕ02.
Σημείωση: Στο "θέμα βοήθειας" επιλέξτε:
ΕΠΑΛ-Νέα Ελληνικά / α) γενικά ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας και αξιολόγηση.
ΕΠΑΛ-Νέα Ελληνικά / β) ειδικά ζητήματα που αφορούν σε κείμενα και δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων.

6. Ενημερωτικές συναντήσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου