Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

από http://srv-dide.mes.sch.gr/drupal/index.php

Για να δείτε τις τοποθετήσεις των διευθυντών πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://srv-dide.mes.sch.gr/drupal/files/20170728_topothethsh.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου