Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Προς μια νέα γλωσσική και λογοτεχνική εκπαίδευση στο Λύκειο» 
«Από τη θεωρία στην πράξη» 

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 
1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, 5:30-8:30μμ

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Εισηγήσεις 

Προσέλευση-Εγγραφές 

Καλωσόρισμα, χαιρετισμοί 

«Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση των μαθητών με τη Λογοτεχνία: προς μια νέα λογοτεχνική εκπαίδευση»
Εισηγήτρια: Αγάθη Γεωργιάδου, Φιλόλογος, δ.φ.

«Από τη μονολογικότητα στη διαλογικότητα: ο ερμηνευτικός διάλογος στο μάθημα της Λογοτεχνίας»
Εισηγητής: Αχιλλέας Ντελλής, Φιλόλογος 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθήνας -Γενναδείου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

«Προς μια νέα γλωσσική εκπαίδευση στο Λύκειο: θεωρητικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές πρακτικές»
Εισηγητής: Στάθης Λεουτσάκος, Φιλόλογος 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθήνας -Γενναδείου

«Από τη θεωρία στην πράξη: Εφαρμόζονταςτις βασικές αρχές ενός ανοιχτού Προγράμματος Σπουδών στη Γλώσσα»
Εισηγητής: Γιάννης Πασσάς, Φιλόλογος Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ

Συζήτηση