Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Ο.Ι.Ε.Ε - θέσεις για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο

Ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε) γνωστοποιεί τις παρακάτω θέσεις όσον αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο:
1. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας (Δημοτικού-Γυμνασίου) αποτελούν μια σοβαρή προσπάθεια για την ανανέωση της σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης καθώς βασίζονται σε σύγχρονες επιστημολογικές και παιδαγωγικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις: ολιστικές προσεγγίσεις, κοινωνικές, έμφυλες, πολιτισμικές διαστάσεις του ιστορικού αντικειμένου, ερευνητικές και βιωματικές διδακτικές μέθοδοι, θεματικοί φάκελοι, αξιοποίηση ποικίλων και αντιθετικών ιστορικών πηγών με έμφαση στις πρωτογενείς, ένταξη της ελληνικής στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία, επεξεργασία βασικών ιστορικών εννοιών, στοιχεία που υπηρετούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συνδράμουν στην καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας. Μένει να δοκιμαστούν στην πράξη για ανατροφοδότηση.
2. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια με τη δημοσίευση των Προγραμμάτων Σπουδών για την Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου, τα οποία έχουν συνταχθεί.
3. Θεωρούμε απαράδεκτη την εξαφάνιση της Ιστορίας ως μαθήματος Γενικής Παιδείας από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου. Έτσι οι σημερινοί/ές μαθητές/τριες της Β΄Λυκείου δεν θα διδαχθούν ποτέ τα ιστορικά γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα, δηλαδή δεν θα έρθουν σε επαφή με βασικά γεγονότα που καθόρισαν τον σύγχρονο κόσμο.
4. Είναι ανάγκη να εκπονηθούν, σύντομα, Προγράμματα Σπουδών για την Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ, και να προκηρυχθεί η συγγραφή εγχειριδίων για όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης, καθώς και η δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου ιστορικού υλικού για αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
5. Οι ανανεωτικές προσπάθειες χρήζουν καλά οργανωμένης, συστηματικής και επαρκούς επιμόρφωσης.
Σε μια εποχή έξαρσης των εθνικισμών και των ρατσιστικών φαινομένων, που συνοδεύονται από επικίνδυνη εργαλειοποίηση της Ιστορίας, υπενθυμίζουμε τη σημασία του μαθήματος για τη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων και δημοκρατικών πολιτικών υποκειμένων, και καλούμε την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της επανεξετάζοντας τη στάση της απέναντι στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Συνεπώς, ζητάμε:
α. Άμεση επαναφορά του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου,
β. Ανακοίνωση των προθέσεων του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας που έχουν προταθεί από το ΙΕΠ, ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα διδάξουν το αντικείμενο.
Ελπίζουμε πως, έστω και την ύστατη ώρα, λίγο πριν από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θα επανεξετάσει τη στάση της και θα προβεί σε διορθωτικές κινήσεις.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2019

( www.aheg.gr / fb: ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου