Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αναρτήθηκαν στη διεύθυνση http://ebooks.edu.gr/new/allmaterial.php Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία οι Φάκελοι Υλικού για τα παρακάτω μαθήματα της Γ΄Λυκείου:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/1cwjA5D50-zeCoVK6qNKRDwEvw7eNBUNj/view?usp=sharing  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
https://drive.google.com/file/d/1qEO_zFEIEwdV0i33eKzgnYqQzjsDTdrX/view?usp=sharing  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
https://drive.google.com/file/d/1KFreF7fvoG-sLfKPJceSC8T9EfhI232J/view?usp=sharing
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
https://drive.google.com/file/d/1dvNkXOn7vEE7-LeogQujFsXFBS4D0Vl6/view?usp=sharing  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
https://drive.google.com/file/d/1mf87U7_LPIS1OYccij401bquWdGVXw8_/view?usp=sharing   ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου