Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών»
Στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών πραγματοποιείται Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα.
Η Β΄ Φάση Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα προγράμματα σπουδών ξεκινά από τις 17-02-2012 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Μαρτίου του 2012.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Δ/ντές, τους Πρόϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης θα φροντίσουν ώστε για την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των πιλοτικών Σχολικών Μονάδων, να αξιοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τα Π.Δ. 200 & 201/98 εργάσιμες ημέρες.
Για τους Εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τη συμμετοχή τους στη Β΄ Φάση Επιμόρφωσης, προβλέπεται απαλλαγή μίας ημέρας από τα διδακτικά τους καθήκοντα. 
 Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς σας, που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 97911/Γ1/31-08-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2121).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑÏΔΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου