Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΑΡΞΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή , Οριζόντια Πράξη» MIS: 295379
Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.)

Στο πλαίσιο του έργου για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, σας υπενθυμίζουμε ότι προγραμματίζεται η Β΄ Φάση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας σας. Η επιμόρφωση αυτή θα υλοποιηθεί για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των πιλοτικών Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων Πελοποννήσου ως εξής:
1.    Παρασκευή 9/3/2012: είναι η πρώτη μέρα επιμόρφωσης κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα προκειμένου να συμμετέχουν στην επιμόρφωση.  (πρωινές ώρες)
2.    Σάββατο 10/3/2012: είναι η δεύτερη μέρα επιμόρφωσης, πρωινές ώρες, επίσης.
Για την καλύτερη οργάνωση της επιμόρφωσης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο συνημμένο πίνακα ανά κλάδο.
Σας παρακαλούμε οι πίνακες να αποσταλούν στο ΠΕΚ Τρίπολης (pektrip@otenet.gr) συμπληρωμένοι μέχρι την Τρίτη 28/02/2012 με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση pilotiki@iep.edu.gr 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση pilotiki@iep.edu.gr.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Χρήστος Δούκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου