Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β΄ Λυκείου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥΟδηγίες για τη διδασκαλία της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
στη Β΄ Λυκείου


Ομάδα εργασίας:
Βενετία Αποστολίδου (συντονίστρια)
Βασίλης Βασιλειάδης
Ειρήνη Γαμβρού
Αγάθη Γεωργιάδου
Νικολίνα Κουντουρά
Γρηγόρης Πασχαλίδης
Ελένη Χοντολίδου


Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Διευκρινίσεις για διπλασιασμό μορίων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Έπειτα από ερωτήματα σχετικά με το σχετικά με το διπλασιασμό των μορίων κατ' εφαρμογή του Ν. 3848/2010 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2010 και μετά,το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του διευκρινίζει τα ακόλουθα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2012: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2012:
ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Το σχολικό έτος 2011-12 επιχειρήθηκε, ομολογουμένως με βιαστικό και πρόχειρο σχεδιασμό, μια αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης των Αρχαίων Ελληνικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  στην Α΄ Λυκείου με αφορμή τη σχεδιαζόμενη αλλαγή του «Νέου» Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, συντάχθηκε νέο Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και Οδηγίες Διδασκαλίας και θεσμοθετήθηκε -πολύ καθυστερημένα- νέος τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων αυτών. Την ίδια στιγμή το διδακτικό υλικό δεν άλλαξε (σχολικό βιβλίο, υποστηρικτικά βιβλία κτλ.), οι εκπαιδευτικοί δεν επιμορφώθηκαν, ούτε καν ενημερώθηκαν για τις αλλαγές, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς να παρατηρείται ένα κλίμα σύγχυσης, αντιφατικότητας και ανασφάλειας στη διδασκαλία στην Α΄ Λυκείου.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Εντός του Νοεμβρίου 2012, θα ξεκινήσει η νέα – τέταρτη - περίοδος επιμόρφωσης Β' επιπέδου, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν 96 διδακτικές ώρες και διεξάγονται σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, σε όλους τους νομούς της χώρας.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Η ύλη των μαθημάτων εδώ