Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96080/Δ2/15 υ.α. με θέμα “Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Από esos
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17−06−2015 (Β΄ 1186) υπουργική απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα − διδακτέα ύλη του μαθήματος Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η εξεταστέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 τροποποιείται στο ακόλουθο σημείο: Κειμ. 43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις) το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Κειμ. 43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 43 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ενημερωτικό σημείωμα 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας διοργανώνει διήμερο "Σεμινάριο Μουσειακής Εκπαίδευσης : Πώς οργανώνουμε μια βιωματική επίσκεψη σ' ένα μουσείο. Πρακτική εφαρμογή στο Μουσείο"

Το σεμινάριο θα κινηθεί σε δυο άξονες:

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, 18:00-20:00 μμ

Α. Θεωρητικό πλαίσιο - Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας:

1. Δρ. Γεωργία Κακούρου –Χρόνη, PhD., M.A., Ad.Dip.History of Art, πρώην επιμελήτρια της Κουμανταρείου Πινακοθήκης Σπάρτης : “Ο δυναμικός διάλογος μουσείου και σχολείου"
2. Μαρία Τσουλάκου, Αρχαιολόγος ΛΗ ΕΠΚΑ, Κατερίνα Τζαμουράνη, Αρχαιολόγος ΛΗ ΕΠΚΑ: "2009 -2015:Εκπαιδευτικές δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. Νέες προοπτικές"
3. Αλίσσια Σπυροπούλου, Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής : "Σχολική επίσκεψη σε μουσείο όταν έχω "δύσκολους" μαθητές στην τάξη μου, το αποφασίζω ή όχι;"

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 10:00-12:00 πμ

Β. Βιωματικό Εργαστήριο:

1. Δρ. Γεωργία Κακούρου -Χρόνη PhD., M.A., Ad.Dip.History of Art,πρώην επιμελήτρια της Κουμανταρείου Πινακοθήκης Σπάρτης : “Να μπω ή να μην μπω στο Μουσείο;"
-Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης Καλαμάτας, Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

2. Μαρία Τσουλάκου, Αρχαιολόγος ΛΗ ΕΠΚΑ: "Οργάνωση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας"
-Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, Ιστορικό Κέντρο

· Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής: Aίτηση συμμετοχής (δεν απαιτείται σύνδεση με gmail)
                                                                                             ή στο vbazanis@gmail.com
· Πληροφορίες: Βασίλης Μπαζάνης, τηλ. 694 6348712
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

                                                                Για το Δ.Σ.

          Η πρόεδρος                                                                    Ο γραμματέας

       Μαρία Τσαγκαράκη                                                   Βασίλης Μπαζάνης