Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2013


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2012-2013, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία μεταθέσεων.  Ολόκληρη η εγκύκλιος
γενικές από περιοχή σε περιοχή
μουσικά σχολεία
καλλιτεχνικά σχολεία
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχολεία
αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή
ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ  Braille-Νοηματική,  ΣΜΕΑΕ

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ "ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ"


Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση "ΦΑΡΙΣ" και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας προκηρύσσουν βραβείοποίησης πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή "Μ. Πολυδούρη", με χρηματικό έπαθλο 2.000,00 ευρώ (δύο χιλιάδων ευρώ).
Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο, θα απονέμεται στα Πολυδούρεια και για φέτος θα δοθεί στα Ε΄ Πολυδούρεια.
Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, η οποία έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά της βράβευσης (για φέτος έκδοση μέχρι 31/12/12) και κατατίθεται στη Γραμματεία της Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ" (τηλ. 2721095611-13) μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013, πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής, σε πέντε αντίτυπα, με την ένδειξη "Για το βραβείο ποίησης της Μ. Πολυδούρη".
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ποίησης και τα Ε΄ Πολυδούρεια δείτε σχετικές αναρτήσεις στον ανανεωμένο ιστότοπο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   users.sch.gr/synfime/ 

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΦ


Από τις εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου 2012 εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής (Πράξη 1η, 7 Ιανουαρίου 2013):

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Στέφος Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος: Καραγεωργίου Τασούλα
Γενική Γραμματέας: Χαριτίδου Γεωργία
Οργανωτικός Γραμματέας: Τουλιάτος Σπύρος
Ειδικός Γραμματέας: Μαστραπάς Αντώνης
Ταμίας: Στεργιούλης Μανώλης
Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων: Παπαδόπουλος Μπάμπης
Σύμβουλοι: Κάτσικας Χρήστος, Αβραμίδου Νατάσα

  Από την Π.Ε.Φ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΦ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Τα σχολικά βιβλία συνδέονται με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές
των επιστημών οι οποίες καθορίζουν τις αρχές και σκοπούς των αναλυτικών
προγραμμάτων και των διδακτικών βιβλίων. Η Ιστορία ως μια γνωστική και
επιστημονική δραστηριότητα που βρίσκεται σε ενότητα με τις ανθρωπιστικές και
κοινωνικές επιστήμες προσεγγίζεται από ομάδες ιστορικών, ερευνητών, ειδικών και
δασκάλων με τη συνεργασία ομάδων, με σκοπό τη διαμόρφωση θεωρητικών και
ερμηνευτικών αρχών που συνδέονται με τη διδακτική και καταλήγουν στο τελικό
αποτέλεσμα της συγγραφής ενός βιβλίου........
ΟΛΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ