Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Η συλλογιστική πορεία στην παράγραφο ή σε ολόκληρο το κείμενο ως θέμα εξετάσεων (Φιλόλογοι της διαδικτυακής κοινότητας agathi.pbworks.com)

Η συλλογιστική πορεία στην παράγραφο ή σε ολόκληρο το κείμενο ως θέμα εξετάσεων

(Φιλόλογοι της διαδικτυακής κοινότητας agathi.pbworks.com)
Πρόκειται για ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα αφορούσε κυρίως τους μαθητές της Γ’ Τάξης του Λυκείου, αλλά ήδη από τον Μάιο του 2014 και ακόμη περισσότερο από τον Νοέμβριο του 2014 γενικεύτηκε και ως «θέμα» ζητείται από την ΤΘΔΔ τόσο από τους μαθητές της Α΄ Τάξης όσο και από τους μαθητές της Β΄.
Το ζητούμενο αυτό –που συμμετέχει συχνά με 10 μόρια στην αξιολόγηση των μαθητών- είναι ιδιαίτερα ακανθώδες:
Η σχετική θεωρία που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια της Γλώσσας (σε αυτό της Α΄ Λυκείου αλλά ιδίως σε αυτό της Γ΄ Λυκείου) είναι ασαφής και συχνά αντιφατική. Σε κάθε περίπτωση είναι ανεπαρκής.
Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις οκτώ (8) φορές: μία φορά στις Απολυτήριες Εξετάσεις του Ημερησίου Λυκείου του 2002 (σημειωτέον ότι το 2004 ζητήθηκε η αναγνώριση τυπικού συλλογισμού και όχι συλλογιστικής πορείας παραγράφου), έξι φορές στις Επαναληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις των Ημερησίων Λυκείων (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) και μία φορά στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ομογενών το 2005, προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις (για παράδειγμα στις εξετάσεις του 2002) πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων, ακόμη και από ειδικούς, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο.
Η ανίχνευση της συλλογιστικής πορείας παραγράφου και κειμένου αναφέρεται ρητά στην εξεταστέα ύλη της Γλώσσας Γ΄ Λυκείου όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει απενεργοποιηθεί η εξέτασή της για ευνόητους λόγους.
Στα ήδη δημοσιευμένα θέματα στην ΤΘΔΔ για την Γλώσσα της Α’ η άσκηση απαντά 10 φορές και στην τράπεζα της Β' 44 φορές, βρίσκοντας ανεπαρκώς προετοιμασμένους τόσο τους μαθητές της Α' όσο και της Β΄. Οι μαθητές της Α΄ έχουν μία, σύντομη, επαφή με τη σχετική θεωρία, ενώ οι μαθητές της Β΄ πρέπει να αρκεστούν στις γνώσεις της Α΄ Λυκείου.
Η θεωρία σχετίζεται με ζητήματα της επιστήμης της Λογικής, την οποία οι μαθητές δεν διδάσκονται ούτε αυτοτελώς ούτε ως τμήμα άλλου γνωστικού αντικειμένου.
Η κατανόηση και εμπέδωση αυτής της θεωρίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν είναι εφικτή, διότι θα μετέτρεπε το μάθημα σε μάθημα Λογικής ή Φιλοσοφίας.
Υπάρχουν μεγάλες επιφυλάξεις από αρμόδιους επιστήμονες ως προς τον όρο «συλλογιστική πορεία», ιδίως αν αναζητείται σε ολόκληρη παράγραφο ή σε ολόκληρο κείμενο (η σχετική επιχειρηματολογία είναι δύσκολο να μεταφερθεί εδώ). Και πάντως ο εντοπισμός της δυσκολεύει ή και οδηγεί σε διαφορετικές θέσεις ενήλικους επιστήμονες. Πόσο μάλλον άπειρους εφήβους.
Χαρακτηριστικές είναι οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στους διδάσκοντες το μάθημα της Γλώσσας. Μία μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.
Ενώ όμως εξετάζεται σπάνια, απορροφά ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας σε βάρος της ουσιαστικής μάθησης και δημιουργεί άγχος σε διδάσκοντες και μαθητές. Εκτιμούμε μάλιστα ότι ούτε συμβάλλει ούτε αποδεικνύει την ουσιαστική κατανόηση ενός κειμένου και των λογικών διεργασιών που αυτό εμπεριέχει.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ανεπιτυχή και ατελέσφορη αυτήν την άσκηση με τον τρόπο που εξετάζεται. Η ένταξη εξάλλου ενός συλλογισμού στο σχήμα που προβλέπεται στα σχολικά βιβλία του Λυκείου (παραγωγικός, επαγωγικός, αναλογικός), είναι μια καθαρά μηχανιστική διαδικασία, που δεν παρουσιάζει καθ’ εαυτήν ενδιαφέρον.
Προτείνουμε η κατανόηση της λογικής οργάνωσης ενός κειμένου και η αξιολόγηση της επιχειρηματολογίας του συγγραφέα να ανιχνεύεται:
Με την περίληψη: αυτή καθαυτή η περίληψη είναι μία τέτοια άσκηση.
Με ερωτήσεις κατανόησης που εστιάζουν στην αναζήτηση του συμπεράσματος και του σχετικού αποδεικτικού υλικού.
Στον κριτικό έλεγχο των επιχειρημάτων. Τελικός στόχος οφείλει να είναι η κριτική αντίδραση του μαθητή, η οποία με τα σημερινά θέματα περιθωριοποείται

Τέλος σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η εξέταση του μαθητή και στην αναγνώριση των δομικών αξόνων μη αποδεικτικής παραγράφου (πχ παραγράφου περιγραφικής, αφηγηματικής ή εκθετικής οργανωμένης στον άξονα του χώρου ή του χρόνου ή της λογικής με κατευθύνσεις όπως «μερικό – γενικό, σημαντικό – ασήμαντο, υλικό – πνευματικό, ατομικό – συλλογικό» κτο), προτείνουμε να μην ενταχθούν τέτοιες ασκήσεις στα κριτήρια της Τράπεζας, τουλάχιστον μέχρι να αποσαφηνιστεί επισήμως η σχετική θεωρία και να προωθηθεί κατάλληλο διδακτικό υλικό (ασκήσεις, πίνακες) στους διδάσκοντες.
Τα στοιχεία και ο αναλυτικός προβληματισμός που περιληπτικά και σχηματικά καταθέτουμε σε αυτό το κείμενο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Όπως εξάλλου είμαστε ανοιχτοί σε τεκμηριωμένο αντίλογο και σε σαφείς υποδείξεις στις παραπάνω απορίες. Ευνόητο είναι ότι μας είναι πολύτιμη κάθε βιβλιογραφική παραπομπή.

Οι φιλόλογοι
Γιούλη Αλεξίου
Γαβριέλλα Ασπράκη
Ελένη Αυγέρη
Σταυρούλα Βίτσα
Έλενα Βλαχογιάννη
Τριαντάφυλλος Βοκορόκος
Λυδία Γαλίτη
Αλεξάνδρα Γερακίνη
Αγάθη Γεωργιάδου
Κορίνα Γεωργιάδου
Ελένη Γούλα
Αναστασία Γρηγοριάδου
Κάλλη Γώγου
Ιωάννα Δεκατρή
Μαρία Δεμοιράκου
Σοφία Δεσποτίδου
Μαρία Δημερούκη
Τάνια Ζουρνατζή
Αναστασία Θύμνιου
Κωνσταντίνος Καλαφάτης
Στέλλα Καλιώρα
Παναγιώτης Καρακολίδης
Ελένη Καρακολίδου
Κατερίνα Καρακώτσου
Ειρήνη Κασσωτάκη
Μαρία Κατσάνη
Αγγελική Καψάσκη
Δημήτρης Κιτσούλης
Σωτηρία Κούζιλου
Αλεξάνδρα Κυριακουλάκη
Καλλιρρόη Κωνσταντοπούλου
Άγγελος Λάζαρης
Αναστάσιος Λάζος
Στάθης Λεουτσάκος
Βίκυ Μαγδανοζίδου
Άννα Μάμου
Ελένη Μαργαρού
Πηγή Μήλλα
Αντώνης Μιχαηλίδης
Πολίνα Μοίρα
Ρούλα Μουντάνου
Σταυρούλα Μουρκάκου
Γιάννα Μπακάλη
Ελένη Μπενέκου
Μαρία Μπετσάκου
Βάλια Μπουγάδη
Κατερίνα Μπουκόρου
Μαρία Μπουκόρου
Γιώργος Μύσταξ
Βίκυ Ναούμ
Γεωργία Νικολοπούλου
Αχιλλέας Ντελλής
Αθηνά Πανταζή
Χαρίκλεια Πανοπούλου
Νεκταρία Παπαγιαννοπούλου
Αθανασία Παπαδοπούλου
Μαρία Παπαδοπούλου
Ρία Παπαμανώλη
Λιάνα Περράκη
Γιάννης Πασσάς
Άννα Πολίτου
Πολύβιος Πρόδρομος
Γιάννης Ρουμπάκης
Βαρβάρα Ρούσσου
Ιωάννα Ρωμανού
Βασιλική Σακκά
Μαρία Σανιδά
Σωτηρία Σιαμαντούρα
Αφροδίτη Σιάσιου
Πόπη Σιγανού
Κωνσταντίνα Σιώτου
Μαίρη Σκαλιδάκη
Αναστασία Σκόρδου
Ιωάννα Σπηλιοπούλου
Αλίκη Συμεωνάκη
Ευαγγελία Σύρμα
Δήμητρα Σταθοπούλου
Βασιλική Τακτικού
Παρασκευή Τιμπλαλέξη
Βασιλική Τόλη
Νάγια Τρίγκα
Παναγιώτης Τσακός
Πηνελόπη Τσαλίκουσου
Γιάννης Τσιτσεκίδης
Ειρήνη Τσουκαλά
Παναγιώτης Τσουκαλάς
Σοφία Φελλαχίδου
Δήμητρα Φιλοπούλου
Αλεξάνδρα Φορλίδα
Σοφία Χαντζή
Νάντια Χαριζοπούλου
Κατερίνα Χαρμπή
Μυρσίνη Χλιαουτάκη
Αρετή Χρήτη
Νίκη Χρυσού
Γιώργος Σερεμετάκης

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝLife of the poor and the rich...


Nα πώς είναι στην πραγματικότητα οι γεμάτες Like ζωές του Facebook Πηγή: www.lifo.gr

Ένα εξαιρετικό φιλμάκι για το ναρκισσιστικό τσίρκο των social media
Πηγή: www.lifo.gr


H Guernica του Πικάσο σε 3D animation


Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Οι Σχολικές Σύμβουλοι ΠΕ02 Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

1. «Έπος και Τραγωδία: από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια» (Δ. Ν. Μαρωνίτης) 

2. Δοκιμή ενδογλωσσικής μετάφρασης και ερμηνευτικής ανάλυσης στην «Αντίστροφη
Τάξη» : Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2: «Η εκτέλεση του Θηραμένη»
(Βασίλης Μπαζάνης).

3. «Ιστορίες και αναπαραστάσεις για την αυτοχθονία των Αθηναίων-θεωρητικό πλαίσιο» (Λάμπρος Πόλκας)
Θα ακολουθήσει ανοιχτό εργαστήριο εφαρμογής της πρότασης του κ. Λ. Πόλκα με αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 στο 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας και ώρα 5.00 - 8:00 μ.μ.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 2015Βραβείο ποίησης πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή "Μ. Πολυδούρη", εις μνήμη της ποιήτριας Μ. Πολυδούρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, προκήρυξαν ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση "Φάρις" και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας. Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο και για φέτος θα δοθεί στα Ζ΄ Πολυδούρεια.
Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, η οποία έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά της βράβευσης (για φέτος έκδοση μέχρι 31/12/2014), και κατατίθεται στη Γραμματεία της Κ.Ε. "Φάρις" (τηλ. 27210-95611-13) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015, σε πέντε αντίτυπα, με την ένδειξη "Για το Βραβείο Ποίησης Μ. Πολυδούρη".
Η Επιτροπή, που θα κρίνει τα ποιήματα αυτά και όσα κατά την κρίση της δεν έχουν τυχόν υποβληθεί (αν τα υποβληθέντα δεν την ικανοποιούν) είναι πενταμελής και συγκροτήθηκε με βάση τον Κανονισμό Θέσπισης Βραβείου Ποίησης "Μ. Πολυδούρη".

41ο ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα
τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231
e-mail: p-e-f@otenet.gr
 Αθήνα, 13/9/2014
                                                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 Το 41ο  ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων με θέμα: «Η αρχαία λυρική ποί-
ηση και η διαχρονική της επίδραση», θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίθουσα Φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός»), από 20 έως 22 Νοεμβρίου 2014, Πέμπτη (πρωΐ-απόγευμα), Παρασκευή
(πρωΐ-απόγευμα), Σάββατο (πρωΐ).
 Το αναλυτικό Πρόγραμμα θα αναρτηθεί προσεχώς.
Από την Π.Ε.Φ.

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού

ΑΠΟ esos
Καθορίστηκε η διδακτέα- εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015, με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος. Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε εδώ

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

eTwinning - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ Β/ΘΜΙΑ


eΟδηγίες σχετικά με τη 2ωρη συμπλήρωση ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση για το έτος 2014-15. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Β/ΘΜΙΑ
Ειδικότερα για πρόγραμμα eTwinning, η διάρκεια του προγράμματος (για δικαίωμα συμπλήρωσης δύοωρών στο ωράριο του/της εκπαιδευτικού– μόνο για τη Β/θμια Εκπ/ση) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε(5) μηνών. Το δίωρο διατίθεται στον/στην εκπαιδευτικό για την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση,ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση της κάρτα προόδου κλπ.) και για την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία εκτός των ωρών διδασκαλίας του. Οι δραστηριότητες με τους μαθητέςπραγματοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η υλοποίηση τους μετά το πέρας των μαθημάτων.
Βάσει της εγκυκλίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 δίνεται η δυνατότητα 2ωρης συμπλήρωσης ωραρίου σε εκπ/κους οι οποίοι υλοποιούν έργο eTwinning συνεργασίας, τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας, μέσα στο τρέχον σχολικό έτος.
Αναλυτικές οδηγίες μπορούν να βρουν οι εκπ/κοι στην παραπάνω εγκύκλιο.
Η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων eTwinning, από τους των ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: http://www.etwinning.gr/2014/meiosi.php
Για το eTwinning, η υποβολή των σχεδίων προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014.
http://www.etwinning.gr/etwin/2hours/787-2-etwinning-2014-2015

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 σε επιμορφωτική συνάντηση με αντικείμενο τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Τράπεζα Θεμάτων του Λυκείου


Προσκαλούνται οι καθηγητές ΠΕ02, οι οποίοι υπηρετούν στα παρακάτω σχολεία: Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Καλαμάτας, Κάμπου, Καρδαμύλης, Πύλου, Κορώνης, Μεθώνης, Πεταλιδίου, Λογγάς, Μεσσήνης, Μελιγαλά, Αρφαρών, Θουρίας, Ανδρούσας, Χατζή, Αριστομένη, Διαβολιτσίου, Xώρας να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο για το μάθημα της Λογοτεχνίας με θεωρητικές εισηγήσεις και εργαστήρια για την εμπέδωση του περιεχομένου.
Ομιλήτριες είναι οι κ.κ. Αγάθη Γεωργιάδου και Βασιλική Δεμερτζή, πρώην σχολικές σύμβουλοι φιλολόγων.Τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουν οι ομιλήτριες είναι:
«Κ.Ν.Λ. Β΄ Λυκείου: Μια περιδιάβαση στα λογοτεχνικά ρεύματα και την Ιστορία της Λογοτεχνίας από τη γενιά του 1880 ως και τη γενιά του 1930», Αγάθη Γεωργιάδου.
«Προτάσεις και μεθοδολογικά εργαλεία για την προσέγγιση της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου», Βασιλική Δεμερτζή.
Θα γίνουν επίσης πρακτικά εργαστήρια με διδακτικές προτάσεις και ζητήματα αξιολόγησης της Λογοτεχνίας στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων.
Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας και ώρα 5:00-8:00 μ.μ.
Η παρουσία των συναδέλφων είναι προαιρετική.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους καθηγητές των σχολείων τους.
                                                 Οι Σχολικές Σύμβουλοι ΠΕ02 Μεσσηνίας
            Δρ. Σταθοπούλου Δήμητρα                                                           Δρ. Σακκά Βασιλική

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Από esos
Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το ακόλουθο έγγραφο:
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2721/13-10-2014 δημοσιεύτηκε (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ): – η με αρ. πρωτ. 156279/Γ2/30-09-2014 Υ.Α με θέμα:
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β΄ 1938) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015» και – η με αρ. πρωτ. 156273/Γ2/30-09-2014 Υ.Α με θέμα:
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β΄ 1946) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015»
Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις στους Διευθυντές όλων των Γενικών Λυκείων της αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι θα πρέπει να τις αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τους, για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

                       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

TWIDUCATE
http://www.twiducate.com/ 


Το Twiducate είναι μια δωρεάν πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που σχεδιάστηκε από δασκάλους για δασκάλους. Δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα κοινωνικό δίκτυο ή μάλλον ένα φόρουμ όπου θα έχετε πλήρη έλεγχο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν μέσο επικοινωνίας είτε κατά την διάρκεια του μαθήματος, είτε πέρα από αυτό, για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις web 2.0 τεχνολογίες και να τους βοηθήσετε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στο διάβασμα, στο γράψιμο και στο διαμοιρασμό ιδεών και σκέψεων. Αφού δημιουργήσετε μια εικονική τάξη και δημιουργήσετε λογαριασμούς για τους μαθητές, στην συνέχεια όλοι θα έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε ελεγχόμενα, προστατευμένοι από κινδύνους του διαδικτύου.
Κάποιοι από τους τρόπους που μπορείτε να το αξιοποιήσετε είναι:
· Ως φόρουμ συζητήσεων με σκοπό την διαμοίραση ιδεών και απόψεων
· Ως πίνακα ανακοινώσεων
· Για οργάνωση των εργασιών στο σπίτι
· Ως μέσο ενημέρωσης των γονέων για την πορεία των παιδιών τους
· Για παροχή μιας λίστας από χρήσιμα bookmarks σχετικά με το μάθημα
· Για έλεγχο της πορείας των εργασιών των μαθητών καθώς και την αλληλεπίδρασή τους σ αυτές.
Η εφαρμογή μοιάζει με ένα συνδυασμό Twitter και το Facebook, με τη διασφάλιση ότι όλα όσα γράφετε, θα τα δουν μόνο οι μαθητές και ο δάσκαλος τους. Ενισχύεται με το Twiducate η μάθηση κατ’ απαίτηση αφού οι μαθητές θα μπορούν να επιλέξουν το χρόνο, τον τόπο αλλά και τον τρόπο μάθησής τους η οποία πλέον εκτείνεται πέρα από τα όρια του σχολείου. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται η ικανότητα τους να συνθέτουν τη δική τους άποψη μέσα από μια ποικιλία απόψεων της μικρής ψηφιακής κοινότητας που δημιουργείται, καθώς και η ικανότητα να χρησιμοποιούν με κριτικό τρόπο τις διαδικτυακές πηγές, βρίσκοντας νέους τρόπους και ευκαιρίες για δημιουργία γνώσης.
ΠΗΓΗ: http://pappanna.wordpress.com/ 

EDMODO
https://www.edmodo.com/?language=el

 Το Edmodo (edmodo.com) είναι ένα παγκόσμιο, ασφαλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παρέχει ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου επιτρέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, η διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών, η διασύνδεση εκπαιδευτικών, καθώς και η συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. Μέσω του Edmodo, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί διαμοιράζονται ψηφιακό υλικό, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η συμμετοχή, η αλληλεπίδραση και η
επικοινωνία μεταξύ τους, Θ. Γούτας, 2012, «Edmodo: Ασφαλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης», http://users.sch.gr/goutas/index.php/edmodo

LAMS
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
(Learning Management Systems - LMS)
 Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο σύστημα – εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.
http://lamscommunity.org/register/
 
· υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες μιας εικονικής τάξης (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, διαχειριστές) να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους (εκπαιδευτικές και διαχειριστικές).
· επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να αναπτύσσουν και να παρέχουν online εκπαιδευτικό περιεχόμενο (educational content) έχοντας λίγη ή καθόλου εμπειρία προγραμματισμού σε HTML ή άλλες Web γλώσσες προγραμματισμού.
· παρέχουν ένα κεντρικό σημείο παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και φοιτητών.
· Επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να διαχειρίζονται τις τάξεις τους, να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό, να παρακολουθούν τη δραστηριότητα της τάξης και να αρχειοθετούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα;
· Παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες συμμετοχής και συνεισφοράς στο μάθημα, επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από τη χρήση ασύγχρονων/σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας;
· Επιτρέπουν σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές τη διαρκή πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων και επικοινωνία πέρα από χρονικούς περιορισμούς
· διανέμουν το εκπαιδευτικό υλικό
· διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης της εικονικής τάξης (εγγραφή μαθητών, ορισμός τάξεων και εκπαιδευτών, εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού)
· υποστηρίζουν τη συνεργασία και επικοινωνία καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (λίστες συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, chat)
· υποστηρίζουν την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (τεστ αυτόματης διόρθωσης, ενημέρωση εκπαιδευτών για τις επιδόσεις των εκπαιδευόμενων και την πλοήγησής τους στο υλικό, καταγραφή αλληλεπίδρασης)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ LAMS
http://lams.eap.gr/lams/


http://testlams.eap.gr/lams/


http://blogs.sch.gr/groups/lams/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ LAMS (ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
 

MOODLE
Moodle: CMS προσανατολισμένο στη δραστηριότητα
· open source
· Πλήρες πακέτο για διαχείριση, σχεδίαση και παροχή μαθημάτων
· Θεωρητικό πλαίσιο: constructivism/socio-constructivism
· LAMS προσβάσιμο μέσω Moodle
· Τεράστια κοινότητα χρηστών (προγραμματιστές, εκπαιδευτικοί) με πάνω από 330,000 εγγεγραμμένους χρήστες, που μιλούν περισσότερες από 70 γλώσσες σε 196 χώρες
· Το Μοοdle παρέχει:
· (α) εργαλεία που συμβάλλουν στην περιγραφή/παροχή του σεναρίου στους εκπαιδευόμενους: Ετικέτες (Labels), Πηγές (Resources), Eργασία (Είδος: φορτώστε ενα αρχείο), Eργασία (Είδος: online text)
· (β) εργαλεία που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση των μελών της εικονικής τάξης: Άτομα, Chat , Ομάδες συζητήσεων
· (γ) εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαμόρφωση του ‘χώρου’ εκπόνησης του σεναρίου: Εβδομαδιαία περιγραφή, Δραστηριότητες, Διαχείριση, Τα μαθήματά μου, Ημερολόγιο / Τελευταία γεγονότα / Επικείμενα γεγονότα , Συνδεδεμένοι χρήστες 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 http://eclass.sch.gr/

Είναι δωρεάν υπηρεσία αλλά προϋποθέτει λογαριασμό στο σχολικό δίκτυο και για εσάς και για τους μαθητές.

BLENSPACE
https://www.blendspace.com/


Το blendspace (παλαιότερη ονομασία Edcanvas) είναι ένα δωρεάν online εργαλείο για τους δασκάλους για να δημιουργήσουν και να παραδώσουν ψηφιακά μαθήματα, να κατασκευάσουν λειτουργικό και ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό, στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ή εφαρμογής της «αντίστροφης» τάξης. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κείμενα, βίντεο, εικόνες, διαφάνειες.

OPEN CLASS
http://www.pearsonhighered.com/openclass/


OpenClass είναι ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να επαναφέρουν την κοινωνική μάθηση και εμπειρίες στους μαθητές τους. Είναι ανοικτή σε όλους, εύκολη στη χρήση, και εντελώς δωρεάν.

Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

TEACHERKIT
http://www.teacherkit.net/

Η εφαρμογή TeacherKit είναι μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να διατηρήσει μια οργανωμένη τάξη. Είναι έξυπνα προγραμματισμένο, φιλικό προς το χρήστη και παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση της τάξης και την οργάνωση της διδασκαλίας. Μπαίνοντας για πρώτη φορά στην εφαρμογή, σας καλωσορίζουν μια σειρά από «ράφια» στα οποία δημιουργείτε τις τάξεις σας. Μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες για τους μαθητές κάθε τάξης είτε μέσω εγγράφων Excel ή προσθέτοντας τους έναν-έναν πληκτρολογώντας τα ονόματά τους. Η διαμόρφωση των τάξεων σας περιλαμβάνει επίσης προαιρετικά την επιλογή φωτογραφίας τάξης και την συμπλήρωση των πληροφοριών για τα μαθήματα που θα γίνονται σε αυτή. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής υπάρχουν τέσσερις επιλογές: Η τάξη μου, Παρουσιολόγιο, Βαθμολόγιο και Σημειωματάριο συμπεριφοράς μαθητή.