Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ επί του προτεινόμενου νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας, από την επιτροπή του Ι.Ε.Π.

    Εδώ και χρόνια διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές δεν αγαπούν την ιστορία και συχνά τελειώνοντας το σχολείο ή δεν έχουν καθόλου ιστορική γνώση και αντίληψη ή έχουν πολύ συγκεχυμένη εικόνα για τα ιστορικά γεγονότα και τις ιστορικές εξελίξεις· και βεβαίως δεν έχουν καμία απολύτως άποψη για τις αιτιακές σχέσεις που συνδέουν τα γεγονότα.
    Πολύ συχνά αναπτύσσουν εξαιρετικά ενισχυμένη εθνική αντίληψη για την αυτοεικόνα τους και μια αίσθηση ανωτερότητας απέναντι σε άλλους λαούς και πολιτισμούς, χωρίς να μπορούν να τεκμηριώσουν την άποψή τους.
    Όσοι σήμερα αρνούνται οποιαδήποτε αλλαγή, συχνά δεν είναι καν εκπαιδευτικοί ή, αν είναι, αρκούνται σε μία στείρα άρνηση, χωρίς να διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι συχνά οι ίδιοι άνθρωποι που αρέσκονται να χλευάζουν και να διασύρουν τους μαθητές για την άγνοια της Ιστορίας, χωρίς να προβληματίζονται για τα αίτια που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση.
    Πιστεύουμε ότι είναι επιτέλους καιρός να αλλάξει η διδασκαλία της Ιστορίας και ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα και ως προς τη διδακτική. Η πρόταση της επιτροπής του ΙΕΠ πιστεύουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην πρόσκληση της επιτροπής να συμμετάσχουμε για πρώτη φορά σε δημόσια συζήτηση, κατόπιν προσεκτικής μελέτης των προτάσεων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Υπόμνηση για την αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας


Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας υπενθυμίζουμε ότι για την αξιολόγηση στο μάθημα:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία του προγράμματος Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 8/2017 (ΦΕΚ Α΄ 15/10-02-2017) με θέμα: «Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Επισημάνσεις και διευκρινίσεις σχετικά με την ύλη και την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου, κατά το σχολικό έτος 2016-17 -ΒΑΣΙΛΚΗ ΣΑΚΚΑ

Αγαπητές/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζω ότι αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου περιέχονται στο ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016).

Τρόπος ανακεφαλαιωτικής εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο 2016-17:
Ειδικότερα, στο προαναφερόμενο ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016), Άρθρο 16 «Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας» προσδιορίζεται ο τρόπος (συν)εξέτασης των δύο κλάδων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.

Πιο αναλυτικά:
Άρθρο 16 /ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016)
Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας»
Οι δύο κλάδοι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των Αρχαίων Ελληνικών της Α ΄και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2016-17 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑ

Αγαπητές/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το ΠΔ 8/ΦΕΚ 15, τ. Α΄/10-2-2017 για την αξιολόγηση των Αρχαίων Ελληνικών στην Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου και πιο συγκεκριμένα:

β) (Οι μαθητές πρέπει) να απαντήσουν σε:
i. τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο ήθος ή στον χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και αισθητικά θέματα. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτότυπο, και η τρίτη στο τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα,

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.
Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – PanHellenic Pedagogical Society for Secondary Education
https://papede.wordpress.com/omiloi/glossa/yliko/

Υλικό από εισηγήσεις
Υλικό από την Ημερίδα για τη Δημιουργική Γραφή της 31/3/2017

Κώστας Αγγελάκος, Γεώργιος Ι. Σπανός, Θανάσης Αγάθος, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Χρυσούλα Σπυρέλη

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του υλικού που στάλθηκε από τους εισηγητές της Ημερίδας(31/3/2017) «Η πράξη της ανάγνωσης και η δημιουργική γραφή στη Λογοτεχνία» .

Για να κατεβάσετε το υλικό πατήστε εδώ https://drive.google.com/drive/folders/0B1A85ZrjsK3vSkJHeGlMTVpXRFE?usp=sharing

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Επισημάνσεις σχετικά με την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2016-17 - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζω για διευκόλυνσή σας, εν όψει των εξετάσεων, ότι

α) τα ισχύοντα γενικότερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ και ειδικότερα για τα φιλολογικά μαθήματα εκτός των Αρχαίων Ελληνικών προβλέπονται στο ΠΔ 46, στο ΦΕΚ 74 Α΄/22-4-2016 και

β) Για τον τρόπο εξέτασης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2016-17: ΠΔ 8/ ΦΕΚ 15 τ. Α΄/10-2-2017 (θέμα: «Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74)».
Επίσης οι Οδηγίες του ΥΠΠΕΘ, Αθήνα, Αρ. Πρ. 192389/Δ2/11-11-2016. Όπως αναφέρεται και στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων (ΥΠΠΕΘ, 13-9-2016/Αρ. πρ. 148091/Δ2) «η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης επιφέρει και μερική τροποποίηση του τρόπου αξιολόγησης, ώστε οι επιδιωκόμενες αλλαγές να μην ακυρωθούν στην πράξη».
Για παράδειγμα, στην Αντιγόνη (Β΄ Λυκείου) είναι αναγκαίο οι Φιλόλογοι να εφαρμόζουν τις νέες οδηγίες ως προς την έμφαση στη μελέτη του ύφους, αφού έχουν εξασκήσει στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους μαθητές σε αντίστοιχες ασκήσεις που ζητούνται για τις εξετάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αλλαγή της εξέτασης στην Αντιγόνη (Β΄ Λυκείου).
Επίσης οι Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄ και Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ (ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρ. 148075/Δ2/ 13-9-2016 – βλέπε και ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρ. 153915/Δ2/20-09-2016.

Οι διδάσκοντες πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις σχετικές εγκυκλίους σχετικά με την διατύπωση των θεμάτων και τη βαθμολογία των ερωτήσεων σε κάθε μάθημα. Θεωρείται δεδομένο ότι τα θέματα, τα οποία θα τεθούν, θα είναι κοινά, όπως ορίζεται από τον σχετικό νόμο Π.Δ 60/2006, άρθρο 16, παρ. 4 και την τροποποίησή του ΦΕΚ 110 (ΠΔ 68) 07/05/2014.